Електронен регистър за домашни кучета въвежда Община Велико Търново

Велико Търново. Старопрестолната община е една от първите в страната, в които ще заработи Електронен регистър за домашни кучета. Това съобщават от пресцентъра на местната администрация. Той ще помогне на оторизираните общински служители да изпълняват по-качествено и лесно  своите преки задължения. Освен това ще допринесе за още по-добро овладяване на популацията на безстопанствени кучета, тъй като основна причина за наличието им е липса на контрол върху домашните кучета.

Достъпът и работата във ветеринарния модул е напълно безвъзмездна за ветеринарните лекари, практикуващи на територията на община Велико Търново. Информацията, която ще въвежда всеки медицински специалист ще е недостъпна за останалите потребители. Тя ще може да се визуализира и разпечата под формата на попълнен Образец ЗЖ-124 на БАБХ :

     Чрез въвеждане на информацията във ветеринарния модул към Електронната система на Община Велико Търново, всеки практикуващ ветеринарен лекар ще е изпълнил своето нормативно задължение към общината, без да се налага оформяне и изпращане на  информацията под друга форма.

Разработването и поддръжката на ветеринарния модул ще е за сметка на Общината и ветеринарните лекари няма да имат никакъв финансов ангажимент.

В тази връзка на 9 октомври ще се извърши презентация на ветеринарния модул, където ще  бъдат представени на всички практикуващи ветеринарни лекари в общината, идеята за разработването му, ползите за ветеринарните лекари от употребата му. Ще бъде демонстрирано как се работи с него и те веднага ще могат да получат индивидуален достъп до системата.

Обучението ще се проведе на два етапа – първият с ветеринарните лекари, практикуващи на територията на общината и вторият – с кметове и кметски наместници.