Елена Боденова, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Места: 2 клуба сме организирали в рамките на платформата „Занимания по интереси“

Банско. 2 клуба са организирани в рамките на платформата „Занимания по интереси“ в Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в село Места. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Елена Боденова, директор на учебното заведение. Тя уточни, че клубовете са „Знам, мога и творя“ и „В света на науката, техниката и изкуството“. По думите й тази година са направили кандидатура за включване в мрежата на иновативните училища в България и очакват разглеждането й. „Училището е участвало в различни проекти през годините. Основното нещо, което е подпомогнало добрата материална база беше участието по проект „Средищни училища“ за подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневната организация на учебния процес. Този проект даде възможност на училището да обнови значително материалната си база. Работим по национална програма „Без свободен час в училище“, както и по проект „Твоят час“ за развитие способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности. Този проект бе действащ в продължение на 2 години“, коментира директорът. Елена Боденова посочи, че към тази учебна година училището работи по проект „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по Природни науки“, като се закупуват пособия за обезпечаване на часовете. Тя добави, че работят и по модул „Осигуряване на ученически шкафчета“, а освен това са кандидатствали по модул „Подкрепа на целодневно обучение на учениците“. По думите й действащ проект през тази учебна година е по европейската схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, като чрез тази кампания 2 пъти седмично се подсигурява на учениците в начален етап сезонен плод и мляко.

Натали СТЕФАНОВА