Елена Йорданова: Средно училище „Неофит Рилски“ в Банско е създадено през 1897 година

Елена Йорданова, директор на Средно училище „Неофит Рилски“ в Банско, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин

 

Фокус: Г-жо Йорданова, разкажете ни повече за Средно училище „Неофит Рилски“ в Банско. Кога е създадено то?

Елена Йорданова: Училището е едно от най-старите училища в Община Банско. То е създадено през 1897 година. Освен това то се е помещавало в няколко сгради. В тази сграда, в която е в момента, е от 1971 година, като тя през годините е реновирана. По проект „Красива България“ сградата на училището е в сегашния си вид – уютна, просторна, с отлични условия за обучение и възпитание на децата от град Банско. Училището разполага с прекрасен физкултурен салон, с голям двор и слънчеви стаи, с компютърни кабинети, с кабинет по химия и физика. Разполагаме и с голяма столова, както и с високо квалифицирани кадри, което всъщност е най-важното.

Фокус: Споменахте за всички обновления, които сте направили, но все пак има ли нужда някъде от още ремонтни дейности в училището?

Елена Йорданова: Да, нужно е всяка година да се реновират различни неща в училището. Поетапно със съдействието на Община Банско в училището се извършват козметични промени, които ни помагат да направим базата още по-конкурентноспособна на останалите училища и по-добра за обучение.

Фокус: В момента работите ли по някакви проекти и програми?

Елена Йорданова: Да, ние работим от доста години по различни проекти. В момента работим по проект „Твоят час“ с няколко групи от начален и прогимназиален етап. Работим по национална програма „Без свободен час“ също. Работили сме по програма за целодневна организация, като на стойност 10 000 лв. е оборудвана стая за отдих и детски игри за начален етап. Работили сме по проект за информационни технологии, благодарение на който получихме оборудване на стойност 15 000 лв. и направихме един прекрасен нов компютърен кабинет. Работим по редица други проекти и програми. Били сме бенефициент по програма „Приятелството прави чудеса“, благодарение на която също имаме оборудвана стая, в която да обучаваме децата със специални образователни потребности, които са в нашето училище.

Фокус: Имате ли специализирани паралелки в някакви професионални направления?

Елена Йорданова: Към момента не, но нашите ученици се обучават в паралелки с разширено изучаване на български език и литература, на математика и информационни технологии, което е нещо много добро, тъй като знаем, че в края на 7 клас те завършват обучението си с национално външно оценяване с тестове по български език и математика, което подпомага тяхната подготовка без да се налагат допълнителни часове.

Фокус: Колко ученици общо се обучават в училището?

Елена Йорданова: Към момента в училището се обучават 367 ученика, като имаме прогимназиален етап от 5 до 8 клас, както и начален етап от 1 до 4 клас.

Фокус: Имате ли проблеми с агресията, тъй като през последните седмици доста се акцентира върху тази тема? Как работите Вие в тази насока?

Елена Йорданова: Да, в последно време наистина се акцентира върху агресията в училище в цялата страна, но ние работим съвместно с организацията към Община Банско за противообществени прояви. Имаме различни инициативи, в които работим с всички ученици, ангажираме свободното им време и пропагандираме да има приятелство между всички. Надявам се, че успяваме да овладеем нещата до там, че да сведем почти до минимум агресията в нашето училище.

Фокус: Наближава и 24 май. Планирате ли някаква програма и нещо по-специално?

Елена Йорданова: Да, както всяка учебна година, така и тази, празникът 24 май – Денят на славянската писменост и култура, се отбелязва тържествено в целия град, както и в нашето училище. Предвиждаме програма, с която да покажем на обществото какво са научили децата към момента и така да се включим в обществените мероприятия на този ден. Кметът на Община Банско – Георги Икономов, награждава най-достойните ученици, показали познания и са класирани на първи места в различни национални и областни състезания, а ние в училището награждаваме своите отличници.

Натали СТЕФАНОВА