Елена Стоева, Натура 2000 в България – Нови хоризонти: Планираме изрисуването на огромен графит на червеногуша гъска във Варна

Елена Стоева, ръководител на „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Г-жо Стоева, разкажете ни малко повече за проекта?

Елена Стоева: Това е информационен проект, който е финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз и който цели да повиши обществената информираност в България за най-голямата екологична мрежа в света, а именно европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Идеята на проекта е, че има 10 флагови вида, чрез които ние се опитваме да обясним цялата идея за екологичната мрежа и тези 10 вида са едни то най-редките и най-красивите животни в България, които страдат от заплахи, които са свързани именно с ниската информираност на хората за значението на тези видове или техния начин на живот.

Фокус: Как ще повишите общата информираност?

Елена Стоева: Проекта включва множество инициативи. Той на практика представлява партньорска инициатива с няколко национални медии. Един от тези методи са така наречените стрийт медии, като единият вид стрийт медия, която сме избрали са тези големи графити, които искаме да направим.

Фокус: Къде ще бъдат поставени тези графити?

Елена Стоева: Имахме желанието и амбицията да направим поне 10 български града, но на практика в този проект ще можем да направим само в 5 от тях. Като сме избрали градовете въз основа на няколко критерия.  От една страна да бъдат райони, които са важни за целевите ни флагови видове, от друга страна да бъдат разположени в различни части на страната. Включили сме големи градове като Варна, Пловдив, както и малки градове, като например, Свиленград или Хасково. Идеята ни е, както казах, да бъдат включени и големи градове и малък град, да бъдат включени различни части на страната и да бъдат в целевите райони, където се срещат тези видове.

Фокус: Какви животни ще бъдат изобразени на графитите? Имате ли идеи?

Елена Стоева: В тези 5 града сме предвидили, във Варна да бъде нарисувана червеногушата гъска  – един от най-редките, световно застрашени видове, който се среща и в България. Специално фактора, който действа на територията на България,е бракониерския отстрел. Всъщност много от ловците не са запознати с консервационния модел за този вид и се надяваме с повишаване на общата информираност на хората, повече хора наистина да се чувстват съпричастни и да допринесат за неговото опазване.

В Бургас е предвидено да бъде нарисуван графит на делфин, също редки видове, които по принцип са обичани от хората, но пък страдат от отношение на риболовци и на други групи. В Стара Загора ще бъдат нарисувани прилепи, също едни от най-редките животни, които съвсем незаслужено страдат от негативен имидж сред хората. В Свиленград или в Хасково ще бъде нарисувана белошипата ветрушка, също един от световно застрашените видове, за чието завръщане работим. И в Пловдив ще бъде нарисуван брадат лешояд – символът на българската природозащита.

Фокус: Насочили ли сте вниманието си към конкретни сгради, където ще бъдат нарисувани тези графити?

Елена Стоева:  Нашето голямо желание е, не ние да набележим сградите, а по-скоро искахме да изходим от личната инициатива на хората, които са собственици или стопанисват сградите. Съответно ще се радваме ако се намери училище, читалище, публична или частна сграда, която по собствена инициатива желае да бъде изрисувана и по този начин да стане уникална за града си.

Ние имаме няколко критерии, на които е добре да отговарят тези сгради. Единият от тях е да има съгласие от собствениците, ако става дума за жилищен блок. Или на институцията, която стопанисва сградата. Другото условие е фасадата да е подходяща, т.е. примерно,  да е санирана наскоро или да е стабилна т.е. да не се очаква саниране след 1-2 години или пък да не е повредена, за да може да бъде по-дълго там графита. И другото ние условие е да бъде на максимално оживено място, примерно, близо до пешеходна улица или до булевард, или до място където се събират много хора, защото сами разбирате, идеята на тези графити е да достигне до максимална публика.

Фокус: А избран ли е вече артистът или артистите, които ще са отговорни за графитите?

Елена Стоева: По правилата на програма LIFE на Европейския съюз, тъй като стойността на тези графити не е малка, ние сме длъжни да проведем процедура по избора на изпълнител, като сме събрали контакти на едни от най-добрите графити артисти в България. Тази обява ще бъде публикувана и разпространена за тях, така че това ще се случи паралелно с обявата, която сме разпространили, хората да се регистрират. Паралелно ще бъде изработен и идеен проект за рисунката, така че разбира се, избраните сгради ще могат предварително да ги видят. Никоя сграда няма да бъде изрисувана без хората да харесат проекта, но аз лично нямам съмнение в това отношение, защото българските артисти са на световно ниво.

Фокус: Какъв е следващия етап от проекта?

Елена Стоева: Всъщност сроковете ни  не са толкова спешни. Ние имаме 3-4 години да изрисуваме петте графита, като амбицията ни е това лято да бъде нарисуван поне един от тях. Това ще зависи, както от заетостта на избрания екип, така и от самата подбрана сграда т.е. предполагам, че при някои сгради ще имаме затруднения поради примерно чисто административни  забавяния. Затова наистина искам да поощря хора, които имат желание, да ни пишат, да направят нужното, примерно, да съгласуват със свои съседи или пък със собствениците на сградата, защото това е наистина една много добра възможност. Такива графити са желани от много хора, но са изключително скъпо удоволствие и за щастие в рамките на този проект ние имаме възможност безвъзвратно да ги предоставим на някоя сграда. Според мен това е една чудесна възможност не само за училища, както казах и за жилищни сгради и много се надяван хората да бъдат активни в това отношение.

Бояна АТАНАСОВА