Елизабет Павлова, „Топлофикация-София“: Заплащането на изравнителните сметки трябва да се извърши до 15 септември, защото след това сумите се олихвяват

Снимка: „Топлофикация София” ЕАД.

От 16 август изравнителните сметки за парно и топла вода на Топлофикация – София са достъпни на интернет страницата на дружеството, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане. Разговаряме в дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“ с говорителя на Топлофикация-София Елизабет Павлова

Водещ: Изравнителните сметки за парно и топла вода вече са готови. Какви са съветите и изискванията ви към потребителите?

Елизабет Павлова: Да, от 16 август 90% от нашите клиентите вече могат да платят изравнителните си сметки или да получат сумите, които трябва  да бъдат върнати за това, че по-малко топлинна енергия са консумирали през сезона. Изравнителните сметки въвеждат една равнопоставеност между клиентите. Тоест оттук нататък  вече е ясно, че всеки заплаща точно толкова, колкото е консумирал през сезона. Изравнителните сметки са направени от топлинните счетоводители на база на реалната консумация, отчетена по уредите на клиентите в техните жилища. Така че там нещата вече са съвсем ясни и точни. За да могат да платят това, което клиентите имат да доплащат, ако са консумирали повече, разбира се, през последния сезон, могат да отидат на всяка каса на Топлофикация-София или на нашите партньори или пък да платят по банков път. А за да получат сумите, които са надплатили и биха желали да си ги вземат на ръка, клиентите имат две възможности. Едната възможност е да отидат на каса на Топлофикация-София, а другата възможност е, ако не желаят да се разходят до касите ни, биха могли да изтеглят едно заявление с връщане на суми по банков път. Заявлението се намира на сайта на дружеството. След което да го попълнят, да приложат едно удостоверение, че наистина имат банкова сметка и посочената от тях банкова сметка е тяхна и съответно да го изпратят на един от клиентските мейли, които всъщност са на разположение на сайта на дружеството. Естествено, нашите клиенти имат възможност и да не предприемат връщане на сумата или да я оставят за покриване на следващи техни сметки. Така че надяваме се да сме дали всички възможности на клиентите най-лесно, удобно и без изискващи губене на време да си платят сметките или да получат обратно надвзетите от тях суми.

Водещ:  В какъв срок обаче трябва  да се случи това?

Елизабет Павлова: Връщането на сумите няма определен срок, докато заплащането на изравнителните сметки, тогава, когато трябва да се доплаща, е добре да се извърши най-късно до 15 септември, тъй като тогава започва вече да тече лихва върху тези сметки. Както казах в началото, те са реални сметки, за реална консумация и затова на тях вече можем да начисляваме лихва тогава, когато те не са платени в указания срок. Върху прогнозните месечни сметки знаете, че лихви не се начисляват. Така че там клиентите може би са малко по-свободни. Но тук наистина бихме ги приканили, ако искат да не се олихвяват излишно техните сметки, да ги заплатят в рамките до 15 септември.

Водещ: Госпожо Павлова, кога една изравнителна сметка се преизчислява? Възможно ли е това да се случи?

Елизабет Павлова: Да, има такива случаи. Тъй като има клиенти, които не са осигурили достъп за отчет на уредите, може би живеят в чужбина, може би просто не са се организирали, различни са причините, затова е добре онези, които по една или друга причини, не се осигурили достъп до уредите до своето жилище и сега са получили сметки на пълна мощност, да се обърнат незабавно към топлинния си счетоводител, да се договорят с него за допълнителна дата, за допълнителен отчет. Това се заплаща по ценоразписа на съответната фирма – топлинен счетоводител, и тогава за съжаление ще бъдат преизчислени сметките на цялата сграда. Което ще бъде много неприятно за останалите жители на тази сграда, тъй като те ще получат нови изравнителни сметки, които ще се различават от тази, която се получили. Затова ние още от самото начало на отчетния период непрекъснато приканвахме нашите клиенти да осигурят достъп до жилищата си, за да не се получават след това допълнително притеснения за всички.

Водещ: Каква е сумата, която очаквате от изравнителните сметки?

Елизабет Павлова: Принципно различни са възможностите. Зависи от това как ще си заплатят хората, в какво време. Но общо взето, ние разчитаме на плащането на тези изравнителни сметки, тъй като както знаете, имаме задължения към „Булгаргаз“, които трябва да изплатим коректно. Тъй като все пак от това зависи и доставката на природен газ.

Водещ: „Булгаргаз“, която заведе съдебен иск срещу Топлофикация-София за събиране на неизплатени задължения. Какъв е вашият коментар по този въпрос?

Елизабет Павлова: Вероятно нашите клиенти не знаят, но Топлофикация-София заплаща консумирания природен газ предварително. Тоест ние заплащаме това, което предполагаме, че ще консумираме, преди още да сме го получили, и след това, след като изтече съответният период, получаваме изравнителна сметка. Искам да напомня само на клиентите, които може би са и забравили, че един зимен ден отопление на природен газ струва някъде около 2 милиона лева. Така че това обяснява защо са толкова големи нашите суми. Неприятното е, че в последните месеци на отоплителния сезон клиентите забавиха плащанията си, защото очакваха изравнителните сметки, и затова се получиха дисбаланси за плащането към „Булгаргаз“. При тази ситуация ние се ангажирахме да направим всичко необходимо и в рамките на указания от „Булгаргаз“ срок да преведем съответните суми, за да може и фирмата да бъде спокойна при разплащанията си с доставчика на природен газ за България.

Водещ:  Колкото са задълженията ви към настоящия момент?

Елизабет Павлова: Задълженията ни се менят буквално всеки ден, тъй като ние казахме, че не сме прекъснали в нито един миг плащанията си към „Булгаргаз“ и на 1 август преведохме 7 милиона. Така че буквално всеки ден това, което получаваме като суми за произведена топлинна и електрическа енергия, се насочва към сметките на „Булгаргаз“. Тъй като пак казвам, поехме публичен ангажимент да разрешим проблема до края на месец август, това, което, естествено, коства усилия от наша страна.

Водещ:  До края на месец август?

Елизабет Павлова: Да, да. „Булгаргаз“ посочи този срок за изплащането на 36 милиона лева.

Водещ: 36 милиона лева за задълженията ви към настоящия момент. Да разбирам ли, че вие разчитате сега предимно на изравнителните сметки?

Елизабет Павлова: Ние разчитаме не само на изравнителните сметки. Както казах, разчитаме и на постъпления за произведената електрическа енергия. Така че полагаме всички необходими усилия, за да се справим с нашите задължения към „Булгаргаз“, така както естествено сме се договорили с нашия партньор.

Водещ:  Госпожо Павлова, в ефира на „Фокус“ преди месец съобщихте за началото на нова програма, насочена към домоуправителите, целяща по-добра комуникация между потребителите и дружеството. Работи ли вече тя?

Елизабет Павлова: Да, програмата работи. Радваме се, че отново подновихме комуникацията с домоуправителите, която поради въвеждането на изисквания на нормативната уредба за защита на личните данни се наложи да бъде сложена на нови основи, да бъде провеждана по друг начин. Към момента ние имаме добра комуникация с онези домоуправители, които изрично са заявили в писмен вид по имейла, че са съгласни да получават информация от Топлофикация София, тъй като все пак това е една много добра връзка с по-голямата част от нашите потребители. За никого не е тайна, че каквото и да се случи, че каквото и да се случи в една сграда, обикновено живущите търсят домоуправителите за помощ и за съвет. Така че ние към момента изпращаме на онези домоуправители, които са се регистрирали на нашия сайт, на нашия имейл адрес им изпращаме подробна информация по отношение на ремонти, на спиране на топлата вода, по отношение на предстоящи промени заради ремонти на Топлофикация при съответните улици, изпращаме доста подробни указания как да се постъпи в случай на неосигурен достъп с отчет на уредите, за да се избегне получаването на нови изравнителни сметки от клиентите. В началото на сезона ще напомним на домоуправителите всички дейности, които трябва  да се извършат в сградата, за да може да протече безааврийно, нормално сезона, всички да имат добър комфорт на отопление. Наистина много ще радваме и ще се стараем да полагаме всички усилия да разширим групата на домоуправителите, които проявяват интерес, които са ангажирани. В момента търсим подход и към фирмите, които предлагат платени домоуправители, за да можем и тях да присъединим към нашата група и да работим по-ефективно. Защото в крайна сметка всички ние имаме една цел – да доставяме на клиентите една добра и качествена услуга.

Йоланда ПЕЛОВА