Елин Лилов: Според специалисти продължаващите процеси на съхнене на гората се дължи на климатичните промени и продължителното засушаване през последните години

Елин Лилов – зам.-директор на ЮЦДП – Смолян, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян по повод Седмицата на гората.

 „Фокус”: Г-н Лилов, какви мероприятия сте предвидили за Седмицата на гората?

Елин Лилов: По традиция всяка година в първата седмица на месец април отбелязваме Седмица на гората. Празнува се от далечната 1925 година. Тази година мотото на Седмицата на гората е: „Гората е живот”. В тази връзка Южноцентрално държавно предприятие е планирало и ще проведе редица събития с обществеността, като основно насоката е към младите хора и подрастващите и за старт на кампанията на 1 април предвиждаме едно мероприятие, което ще се проведе на територията на няколко горски стопанства в по-големите населени места. Това е така нареченото мероприятие „Лесовъд за 1 ден”. Идеята на това мероприятие е да се организират групи от ученици, които да посетят гората на терен и под ръководството на горски служители, които са завършили курс на обучение по горска педагогика, да бъдат запознати с действията и с работата на лесовъдите, и като цяло с процесите, които протичат в горските екосистеми. Националното честване на Седмицата на гората от 1 април, официалното откриване на седмицата на гората ще бъде в София и вече на регионално ниво във всеки от четирите областни града на територията на предприятието имаме различни мероприятия. На 4 април ще бъде официалното откриване в Пловдив, за регион Пловдив, на 5 април планираме в Смолян. Едно интересно мероприятие, което сме планирали за тази година на територията на град Смолян и на град Кърджали е на 5 април и това е посещението на подвижна класна стая от земното кълбо, където пред ученици от двата града ще бъде представен един интерактивен урок за дъбовите гори в България. Освен това в доста стопанства предвиждаме да бъдат раздавани на жителите на населените места безплатно фиданки за залесяване и това се прави традиционно всяка година. Съответно пък самите горски стопанства имат предвидени мероприятия, почти навсякъде ще се извършва планирано залесяване с доброволен труд и пак с участието на обществеността и учениците. Това са инициативите предвидени да се проведат в Седмицата на гората.

„Фокус”: Г-н Лилов, времето вече се затопли, по-високите части има още сняг, но в близко време предвиждате ли инициативи на терен и продължава ли да съхне гората в региона, с каква информация разполагате на този етап?

Елин Лилов: Съгласно нашите планове, там където условията позволяват, защото има още сняг по високите части, сме планирали и сме се подготвили за кампанията по пролетно залесяване. В по-ниските части на предприятието вече са сключени договорите за залесяване и мероприятията вече са стартирали в Пловдивска и Пазарджишка област, в по-високите райони тепърва предстои, обикновено в тях залесяването се извършва в края на месец април и в началото на месец май, тъй като още на доста места по високите райони има още сняг. Що се отнася до съхненето – да, разтревожени сме, че продължават тези процеси и постоянно от нашите служители се подават сигнали за продължаващи процеси на съхнене. Следим процесите и постоянно информираме отговорните за това служби, тъй като отговорната институция, която дава предписания и насоки какво да се предприема в такива случаи е лесозащитна станция, така че следваме процедурния ред и съгласно техните предписания предприемаме и съответните мерки и това обикновено е извършване на санитарни сечи и прибиране на увредената дървесина.

„Фокус”: А къде в областта има най-много увредени горски площи?

Елин Лилов: На територията на цялото предприятие се увеличават площите на съхнещите дървета  и тази тенденция се наблюдава от няколко години в цялата страна и дори може да се каже и  в по-глобален мащаб – в цяла Европа протичат такива процеси, по информация на наши колеги от другите страни и специалистите свързват това с промените в климата. В последните години се наблюдават често продължителни периоди на засушаване, без валежи, което водят до влошаване особено на изкуствено създадените иглолистни гори в по-ниските райони, там където са извън естествения им ареал на разпространение.

„Фокус”: В такъв случай се премахват, така ли?

Елин Лилов: Не ги премахваме ако са в добро здравословно състояние, но там, където са пострадали се извеждат санитарни сечи и се отстраняват, и вече след това се следят процесите на естествено възобновяване. В повечето случаи се наблюдава естествено възобновяване от местните традиционни широколистни дървесни видове и това са дъб, бук и габър. В случай, когато са затруднени процесите на естествено възобновяване преминаваме към изкуствено залесяване. Изчистваме тези площи и залесяваме с подходящи видове.

Даниела БОЙКОВА