Елица Карагьозова, РЗИ – Бургас: Заболяемостта от ОРЗ и грип сред наблюдаваното население достига предепидемични стойности

За епидемичната обстановка в Бургас и за мерките, които е необходимо да предприемат хората предвид рязкото и рекордно застудяване, Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Елица Карагьозова от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Бургас.

Фокус: Г-жо Карагьозова, каква е епидемиологичната картина към момента в Бургас?

Елица Карагьозова: Към момента отчитаме плавно покачване на броя на заболелите от остри респираторни заболявания в област Бургас. Регионална здравна инспекция – Бургас извършва ежедневен анализ на регистрираните случаи от остра вирусна инфекция, на случаите с усложнения, и на заболяемостта от остри респираторни заболявания. Резултатите от анализите за последните 7 дни показват, че заболяемостта от ОРЗ и грип сред наблюдаваното население достига предепидемични стойности, но все още не са достигнати нива за обявяване на грипна епидемия. Към датата 8 януари заболяемостта е 189,14 на 10 000 души население, или регистрирани 384 случая, при наблюдавано население 20 302 души за област Бургас. Броят на заболелите се покачва по-бавно, за което причините са комплексни. Такива например са ниските температури, усложнените зимни условия и превантивните мерки за ограничаване контактите при учениците, а именно обявенената грипна ваканция. По време на коледните и новогодишни празници бяха отчетени първите предепидемични стойности, а през първия работен ден, на 3 януари, регистрираните случаи на грип и ОРЗ продължаваха да нарастват. Трябва да се има предвид, че рязкото спадане на температурите предизвиква стрес за организма, намаляват се неговите съпротивителни и защитни сили и той става по-податлив на вирусни инфекции, включително и на такива, предизвикани от вируси с по-ниска вирулентност. За периода 26 декември – 2 януари е регистрирано постепенно завишаване на заболяемостта от ОРЗ и грип и са достигнати предепидемични стойности на заболяемост 160,57 на 10 000 или 326 случая при наблюдавано население 20302 души за област Бургас. След този период отчитаме завишаване на заболелите, затова и наложихме грипна ваканция при учениците.

Фокус: При коя възрастова група е най-висока заболяемостта от ОРЗ и грип?

Елица Карагьозова: Най-висока е заболяемостта сред децата от 0 до 4-годишна възраст. Според данните от последните анализи след тях следват децата между 5 и 14-годишна възраст. Наблюдаваните случаи при тези възрастови групи показват усложнения в 30% до 40 % от случаите – пневмонии, тежки ларинго-трахеити и трахеобронхити. Данните за заболяемостта по възрастови групи показват, че разпространението на остри респираторни заболявания е основно сред децата, и то в ученическа възраст. Най-ниска е заболяемастта сред населението над 65-годишна възраст.

Фокус: Предвид рекордното застудяване в област Бургас, какъв е основният риск за хората?

Елица Карагьозова: Налице са предпоставки от измръзване и нарастване на травматизма при хората. Тежката и нетипична за Бургаска област зимна обстановка,  комбинирано с увеличаване времето за престой на децата при необичайно ниски температури, създава рискове от измръзване. Продължителното охлаждане на тялото  само по себе си е предпоставка за развитие на остри респираторни заболявания. Изключително ниските температури в края на миналата седмица и очакваните ниски температури през тази седмица, ще доведат до проблеми в адаптивността на хората към променените условия,  което може да се задълбочи, ако допълнително се добавят фактори, обвързани с резките спадове на температурата на атмосферния въздух – невъзможност от достигане на оптимална температурата на въздуха в основните помещения на училища и детски градини, невъзможност от осигуряване на нормални денонощни колебания на температурата в залите за игра, занималните и класните стаи и други. Тези фактори и обстоятелства увеличават вероятността от възникване на сериозни рискове за здравето на гражданите, особено на подрастващите, и от настъпване на неблагополучия в индивидуалното и общественото здраве. Това са и основните становища, върху които стъпихме при препоръката за неучебни дни в училищата на всички общини на територията на област Бургас.

Силвия ДОНЧЕВА