Ели Подгорска, Община Дупница: Общината предоставя различни социални услуги по европейски проекти

Радио "Фокус" Кюстендил

Ели Подгорска, началник на отдел „Социални проекти с европейско и национално  финансиране” към Община Дупница, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Подгорска, какви социални проекти осъществява в момента Община Дупница?

Ели Подгорска: Първо искам да благодаря на Радио „Фокус”, че ни дава трибуна за да разгласим социалните услуги, които предлагаме, защото смятам, че информираността на населението води до по-успешни резултати. Мога да кажа, че Община Дупница създаде специален отдел който се занимава само с подготовка и реализиране на социални проекти с всякакъв вид източник. Към момента ние реализираме проект, чрез който е разкрит Център за почасово предоставяне на социални услуги. В него има назначени лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, психолог, медицински сестри, социални работници, кинезитерапевт. Целта на персонала е изцяло подпомагане на хора в неравностойно положение, хора с физически увреждания, хора за които няма кой да се грижи, ние да им помагаме в ежедневието. Към този център има и една иновативна социална услуга. Тя носи името „телекер”.

Фокус: Какво представлява тази услуга?

Ели Подгорска: Това са вид дистанционни услуги на нашите потребители. Мога да дам за пример предоставянето на един апарат за измерване на кръвна захар в дома на потребителя, който сам измерва нивото на кръвната захар, но показателите се предават в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги. Там тези показатели се наблюдават от специалисти, при нужда се реагира своевременно. Освен това разполагаме и със специализиран автомобил, чрез който може да оказваме подкрепа и на място.

Фокус: Имате ли проекти, насочени към децата в риск?

Ели Подгорска: Да, мога да спомена, че един много важен проект е този, свързан с алтернативата за ранното детско развитие. Посредством този проект е създаден Център за ранно детско развитие, който е насочен предимно към деца до 7-годишна възраст, деца с увреждания, деца от уязвими групи, техните семейства и бъдещи родители. Посредством този център ние предлагаме доста на брой услуги, които са в полза на децата и на техните семейства. Една от услугите е ранната интервенция на уврежданията. Предоставяме и индивидуална педагогическа подкрепа на децата с увреждания. Друга услуга е формирането на родителски умения, която е изключително важна в маргинализираните общности. По този начин ние разширяваме подкрепата на семействата за грижата им за децата. Имаме и семейно консултиране и подкрепа. Много важна услуга е осигуряването на здравна детска консултация. В три квартала, в които има предимно ромско население, имаме създадени семейни центрове за деца от 0 г. до 3 г. Работим и за допълнителна педагогическа подготовка на децата. Имаме назначени различни специалисти, които предоставят самите социални услуги. Тук имаме и подкрепа на останалите институции.  Този проект е с продължителност до 2018 година, което е много добре.

Фокус: Какво ще се случи след изтичане на този срок?

Ели Подгорска: Идеята е този център да продължи да работи и след това. Целта е това да стане делегирана от държавата дейност. Искам да спомена и за още един проект, който също е много важен за този период и по всяка вероятност ще продължи до месец ноември – „Топъл обяд”. Ежедневно на 100 души предоставяме супа, основно ястие и хляб. В зимните дни това се оказа една доста добра услуга за хората в риск, хората които няма как да си осигурят най-необходимите неща за деня.

Венцеслав ИЛЧЕВ