Ели Подгорска, Община Дупница: Проектът „Топъл обяд” е доказал своята необходимост във времето

Радио "Фокус" Кюстендил

Ели Подгорска, началник на отдел „Социални проекти с европейско и с национално финансиране” към Община Дупница, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Подгорска, доколко ефективен е проектът „Топъл обяд” предоставян от Община Дупница като социална услуга за нуждаещите се?

Ели Подгорска: Мога да кажа, че този проект е изключително полезен. Дори и извън есенно-зимния сезон се оказва, че тази социална услуга е изключително актуална и изключително добре приета от населението, което има такъв тип нужда. Ние като община, осъществявайки точно определена социална политика, трябва да продължим с предоставянето на тази услуга и да продължим да работим в тази насока.

Фокус: Откога работите по проекта?

Ели Подгорска: Община Дупница работи по проекта от 2015 година. Тога всъщност стартира оперативната програма за храни и за допълнително материално подпомагане. Оттогава работим по този проект. Първоначално започнахме с 80 души. Това беше броят на нашите потребители на социалната услуга. През тези години ние се възползвахме от всички възможности за подновяване, удължаване, преподписване на договора за предоставяне на този вид социална услуга. Нашите потребители се хранят в създадената по друг проект Обществена трапезария. Към настоящия момент храним 100 души. Самият договор, чрез който се реализира проекта, е до края на настоящата година.

Фокус: Вие казахте, че тази социална услуга е от голяма необходимост, какво ще се случи след края на годината с потребителите?

Ели Подгорска: Нашите намерения са за ново удължаване и то с крайния възможен срок. Най-вероятно това ще бъде краят на 2019 година. В резултат на настоящата ни дейност сме преценили, че от тази услуга се нуждаят повече хора. Поради тази причина имаме намерение да увеличим броя на потребителите от 100 на 120 души. Имаме ясно очертана необходимост, в момента дори имаме хора в списъка на чакащи. Това е и причината заедно с искането за удължаване на проекта да поискаме и увеличаване на броя на потребителите, които може да се възползват от социалната услуга.

Фокус: Какво получават нуждаещите се хора в момента?

Ели Подгорска: Самата оперативна програма има твърдо установена ставка от 2,50 лв. на човек за храноден. Ние специално предоставяме първо ястие, второ ястие и хляб. Това е за всеки един потребител и е ежедневно. Хората могат да се хранят на място в трапезарията, но може да получават и храната си за вкъщи, в зависимост от желанието на самия потребител.

Фокус: По какъв начин се определят потребителите на социалната услуга?

Ели Подгорска: Самата програма е определила целеви групи, а ние сме взели решение кои от тях са подходящи за Община Дупница. Това са лица и семейства които имат минимални пенсии, независимо дали пенсията е по болест, за старост или осигурителен стаж. Другата целева група са лица и семейства които са на социално подпомагане по чл. 9. Лицето идва при нас, пуска заявление, това заявление ние го изпращаме до Дирекция „Социално подпомагане”. Там се събира комисия, извършва се преценка и лицето или семейството се включва в програмата. Трябва да кажа, че подадените заявления се разглеждат по реда на постъпването. Няма вариант, ако едно лице е пуснало заявлението си сега, а има други чакащи, то да ги пререди и да започне да получава топъл обяд. Има строго регламентирани правила и наредба, която е към самата програма.

Фокус: Много ли са лицата в списъка с чакащи?

Ели Подгорска: Имаме такива лица, но се надявам, че като увеличим бройката, ще разрешим и този проблем.

Венцеслав ИЛЧЕВ