Ели Подгорска, Община Дупница: 120 души получават топъл обяд по проект на общината

Радио "Фокус" Кюстендил

Началникът на отдел „Социални поректи с национално и европейско финансиране” към Община Дупница Ели Подгорска, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Подгорска, по какъв начин Община Дупница успя да удължи срока на проекта за топъл обяд?

Ели Подгорска: Това е възможност, от която всяка община би могла да се възползва. Тя беше обявена още в началото, когато стартира подаването на първите проектни предложения. Община Дупница реализира този проект през юни 2015 година по времето на стария програмен период. Сега в новия програмен период кандидатствахме, веднъж удължихме с една година и след като ни се даде възможност да удължим до края на програмния период, ние го направихме и до края на 2019 година си осигуряваме топъл обяд. Другото, което преценихме в периода на изпълнение на проекта, е увеличение на самите бройки. Ние хранехме от 2015 година 80 човека, отчетохме необходимост след това за 100, а към настоящия момент сме увеличили бройката на 120, тъй като имахме списък с чакащи и сметнахме за необходимо да я увеличим и това е капацитетът, с който разполага трапезарията, в която ние приготвяме храната и също е създадена по такъв социален проект. Работят хора, които са назначени в резултат на този социален проект и са хора, които имат увреждания и също така роми.

Фокус: Има ли други разлики в сравнение с миналата година по отношение на хората, които могат да се възползват от тази социална услуга като условия, изисквания?

Ели Подгорска: Условията и изискванията са едни и същи, но Община Дупница увеличи своите целеви групи. В предишния договор ние предоставяхме храна на хора, които имат социално подпомагане и тези семейства, които са с минимални пенсии и доходи, а към настоящия момент имаме и целева група, която е  лица с доказана липса на доходи. Това, което ми прави впечатление, че хората, които искат да се възползват от тази услуга и се възползват от нея и са най – стриктни по отношение на това взимане на храна, редовно посещение, това са хората от групата на пенсионерите. Оказа се, че пенсионерите са най – нуждаещата се целева група. Пенсионерите с минимални пенсии, които, за съжаление, са доста.

Фокус: Какво получават благодарение на тази програма, на този проект хората?

Ели Подгорска: Благодарение на тази програма, те получават първо, второ и хляб. Първоначално сумата беше 2,30 за лице, сега е 2,50 лева.

Фокус: По какви други проекти работите ?

Ели Подгорска: В края на миналата година подписахме договор по Оперативна програма „Региони в растеж”, като целта на този проект е изграждане на нов център за настаняване от семеен тип. Проектът се казва „Дом и семейство за всяко дете”. Капацитетът на този център за настаняване от семеен тип е 12 места, като идеята е лицата, които са настанени в такива институции, като домове образно казано, да бъдат изведени оттам и да получат една нова услуга, която да им предостави възможност да се почувстват в среда, по – близка до семейната. Самият проект ще бъде с продължителност от 20 месеца и общ бюджет приблизително 400 000 лева. Той вече е стартирал и първото нещо , с което ще започнем като дейности, това е възлагане на проектиране и изграждане на самия център за настаняване от семеен тип. След това оборудване, което е необходимо за функциониране на цялата дейност. Индикациите са след това по друг проект да започне самото обучение на персонала, настаняване на децата и функциониране на центъра. Ние в стария програмен период имаме изграден такъв център, но той е за възрастни лица с увреждания, а сега този е за деца.

Венцеслав ИЛЧЕВ