Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: Изпълнението на местните приходи в Общината за 2018 г. е 112,48%

Добрич. Изпълнението на местните приходи в Общината за 2018 г. е 112,48%. Това съобщи зам.-кметът „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Данните са окончателни, към 31 декември. При план 21 277 000 лв. са събрани 23 931 000 лв. При данъчните приходи при 7 500 000 лв. план изпълнението е 8 500 000 лв. (112%). При таксата за битови отпадъци при план 5 450 000 лв. са събрани 5 715 000 лв. Общо общинските такси при план 7 400 000 лв. са събрани 7 932 000 лв. Постъпленията от нефинансови активи при план 2 620 000 лв. постъпленията са 3 196 000 лв. (122%). Общината вече отправи покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2019 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани, считат от Община град Добрич. В деловодството, по телефона или чрез електронната поща гражданите могат да представят своите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. Крайният срок е 16 януари. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Жулиета НИКОЛОВА