Елка Димова, зам.-кмет на Добрич: Общината обяви обществено обсъждане на правилници за изменения в дейността на три общински предприятия

Общината е обявила обществено обсъждане на правилници за изменения в дейността на три общински предприятия. Това съобщи зам.-кметът „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. На сайта на общинската администрация е публикувана информация, свързана с изменения в правилниците за дейността на общинските предприятия „Общински пазари“, „Център за защита на природата и животните“ (ОП „ЦЗПЖ“) и „Устойчиви дейности и проекти“. „Знаете, че едно огромно общинско предприятие като „Устойчиви дейности и проекти“ концентрира в себе си много разнопосочни и разнородни дейности, които става все по-трудно да се контролират и координират само от един център. Затова решихме като направихме един анализ на структурата, на задълженията и отговорностите и т.н. на ръководствата на отделните предприятия, решихме, че е подходящо и удачно да разтоварим това предприятие като прехвърлим някои дейности в другите съществуващи общински предприятия. Видя ни се логично и обосновано дейността „Общински приют за безстопанствени животни“ да премине под шапката на ОП „ЦЗПЖ“. По този начин на едно място ще съберем всички онези дейности, свързани с опазване и защита на животните и природната среда“, посочи Елка Димова. По думите й сродни дейности ще се управляват по-лесно от едно място. Втората планирана промяна е свързана с дейността на репатратора и разширяване на функциите на звеното за контрол „Синя зона“. „Предлагаме цялата тази дейност да излезе от ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и да премине към ОП „Общински пазари“, като съответно предлагаме това предприятие вече да се казва „Паркинги и пазари“. По този начин то ще обедини в себе си двете дейности“, каза Елка Димова. И тук мотивът за промяна е същият – с едно управление ще се постигне по-голям контрол и по-добра координация. „Предложението ни е без големи сътресения преминаването да стане от първи януари. Съвсем анблок целият числен състав, заедно със съответния отговорник от едното предприятие под ръководството на другото предприятие. Заедно с целия бюджет, такъв, какъвто е пределен за следващата година“, подчерта зам.-кметът. Елка Димова отбеляза, че не се очакват някакви персонали промени при работещите в тези дейности.

Жулиета НИКОЛОВА