Елка Димова: Нарекохме нашия бюджет „Бюджет на развитието“, придържаме се към реализма, който тази година звучи оптимистично

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Елка Димова, зам.-кмет „Финанси и общинска собственост“ в Община град Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Как бихте определили проектобюджета на Общината за тази година и какви са приоритетите?

Елка Димова: Придържаме се към реализма и тази година реализмът звучи оптимистично, това мога да кажа. Затова нарекохме нашия бюджет „Бюджет на развитието“, с една много сериозна стъпка напред спрямо предходната година, спрямо  по-предната година. Така че мисля, че този път гражданите на Добрич ще видят едни резултати много видими, много сериозни в града, улиците, тротоарите, в инфраструктурата като цяло. И си мисля, че 2018-та с една по-голяма усмивка ще я започнем. Надявам се така и ще я завършим.

Фокус: Каква е рамката на този бюджет в цифри?

Елка Димова: Този бюджет е 57 642 012 лв., което е близо 9 млн. лв. повече от бюджета за 2017 година. „Увеличението се дължи разбира се на увеличените разходни стандарти за делегирани от държавата дейности – 4,5 млн. лв. и 4,5 млн. лв. собствени приходи на Община град Добрич за разходи в местните дейности.

Фокус: Ако трябва да направим сравнение приблизително колко беше рамката в началото на миналата година?

Елка Димова: Миналата година беше 48 700 000 лв. Сериозното увеличение както казах в делегирани от държавата дейности, то е с 4,5  млн. лв., защото там бяха увеличени единните разходни стандарти. Знаете, увеличи се минималната работна заплата. В образованието имаше значително увеличение на възнагражденията, което се обезпечава от държавата. И другото голямо увеличение е при приходите за местни дейности, където ние намерихме резерви мога да кажа, защото първо всички общински жилища вече се стопанисват от Община град Добрич и приходите постъпват в нейния бюджет. На второ място сериозни инвеститори, които проявиха интерес към имоти в нашия град, за които имаме основание да вярваме, че ще се сключат едни добри сделки за общински имоти и там с 1,8 млн. лв. сме увеличили очакваните постъпления. Така че този път наистина рамката изглежда много по-добре.

Фокус: Доволни ли сте от публичното обсъждане на проектобюджета, активни ли са гражданите, какво предлагат или срещу какво възразяват. Знам, че в предходни години такова обсъждане нямаше, защото никой не дойде?

Елка Димова: Да това се случи при обсъждане на бюджет‘2017. Но всъщност в самия старт на този управленски екип, когато обсъждахме бюджет‘2016 имаше много бурно, много интересно обсъждане. И аз много се радвам, че сега за бюджет‘2018 отново се получи интересно обсъждане. Да имаше доста хора в залата, имаха предложения, според мен съвсем разумни, съвсем резонни очаквания към този бюджет. Разбира се в момента ние събираме всички предложения до края на седмицата и всичко, което постъпи на телефоните на Общината, на електронните адреси, всичко ще бъде прегледано, обсъдено. Каквото има възможност да бъде включено в бюджета, разбира се ще бъде взето предвид. Накрая ще направим един протокола за това какво е постъпило и какво от новите предложения е залегнало в новия бюджет. Така че призовавам още веднъж гражданите да бъдат активни, имат възможност да направят своите предложения.

Фокус: Все пак ако трябва да откроите нещо от публичното обсъждане на проектобюджета за 2018 година, какво ви направи впечатление, какво най-много вълнува хората?

Елка Димова: Най-разнообразни са в интерес на истината. Една група поддръжници на Футболен клуб „Добруджа“ бяха в залата. Техните очаквания са за повече средства за финансиране на спортните клубове. Имаше също предложение за въвеждане на разделно събиране на отпадъците в град Добрич. Имаше предложения за конкретни инфраструктурни обекти – улици, пешеходни пътеки, междублокови пространства, т.е. хората наистина се вълнуват около средата, която е около тях.

Фокус: Подписано ли е вече Споразумение с Община Балчик, която дължи големи суми на Община град Добрич заради ползването на Регионалното депо край село Стожер?

Елка Димова: Мога да кажа, че все още сме в преговори за подписване на това споразумение. Вече сме си разменили няколко негови варианта. Вървим бързо към финал. Според мен е въпрос на дни, в които буквално ще бъде подписано Споразумението и Добрич най-после ще вдигне запора от сметките на Община Балчик, защото това е големият проблем в началото на годината за Белия град специално. Към момента първо имат по изпълнителен лист задължения към нас около 680 000 лв. и отделно задължения, за които все още сме извадили изпълнителен лист. Надявам се няма да ни се наложи да изваждаме. Те са около 300 000 лв. Морската община е готова да извършва плащания. В момента уточняваме периодите, в които ще се плащат и конкретните суми, които ще се плащат, така че заявяват готовност да извършват плащания към момента.

Фокус: След като този проблем бъде решен как ще подходите да не се стига в бъдеще отново до подобен, тъй като и в следващите години морските общини ще дължат отчисления за ползване на Регионалното депо за битови отпадъци край село Стожер?

Елка Димова: За съжаление гаранция няма как да имаме, защото всичко е точно въпрос на подписани споразумения между общините. Община Добрич има такива споразумения с осем общини подписани и всъщност единственият проблем засега се яви само с Община Балчик. Надявам се да не последват нейния пример други общини. Но така или иначе по-големи гаранции от това няма как да имаме. Споразуменията са подписани съвсем доброволно от кметовете, също така и съвсем задължително, защото проектът, по който е изпълнено депото, задължава наличието на такива споразумения и именно този начин на работа и на разплащане. Затова най-малкото докато не изтече периодът на устойчивост на проекта, който е 5-годишен, ще продължим по този начин да работим.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА