Емилия Илиева, Статистически изследвания – Благоевград: През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта  е намаляло с 1 380 души

Благоевград. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта  е намаляло с 1 380 души, или с 19 души по-малко в сравнение с 2017 година. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Емилия Илиева, началник на отдел „Статистически изследвания“- Благоевград към Териториално бюро – Югозапад. По думите ѝ намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 4.5‰. „В сравнение с 2017 г. отрицателната стойност на естествения прираст намалява 0.1 процентни пункта поради  по-ниската смъртност през годината”, каза още Илиева. Тя добави, че най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Струмяни – 11.0‰. Положителен естествен прираст се наблюдава единствено в община Гърмен  – 0.4‰. „На територията на областта през 2018 г. са се заселили 5 021 души, а са се изселили       6 400 души, което определя отрицателен механичен прираст от 1 379 души. В рамките на областта положителен механичен прираст е регистриран в община Банско – 20 души, а в останалите общини броят на заселените е по-малък от броя на изселените“, допълни Илиева.

Ливия НИНОВА