Емилия Илиева, „Статистически изследвания“-Благоевград: Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 година са извършени в община Благоевград – 176.2 млн. лв.

Благоевград. Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 година са извършени в община Благоевград – 176.2 млн. лв. Това каза пред Радио „Фокус“-Пирин Емилия Илиева, началник на отдел „Статистически изследвания“-Благоевград към Териториално статистическо бюро-Югозапад. Тя уточни, че това са 36.2% от общите разходи за областта. По думите й на второ място се нарежда община Петрич с 20.0 %. Илиева добави, че през 2017 година е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове, като относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 0.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 32.8%, а делът на разходите за машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.7 пункта, и е 22.9%. „Същевременно намаляват направените разходи за транспортни средства – с 3.4 пункта и за други разходи – с 3.2 пункта, които формират съответно 29.1 и 10.3% от общия обем инвестиции в дълготрайните материални активи“, коментира експертът.

Натали СТЕФАНОВА