Емилия Илиева, „Статистически изследвания“-Благоевград: Областта се нарежда на седмо място в страната по брутен вътрешен продукт

Благоевград. Областта се нарежда на седмо място в страната по брутен вътрешен продукт. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Емилия Илиева, началник на отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро-Югозапад. По думите й произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за областта през 2017 година е 2 718 млн. лв. Тя уточни, че в сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение  се увеличил с 5.2%. „Произведеният в областта БВП е 2.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 8 792 лв. от стойностния обем на показателя“, коментира Илиева. Тя отбеляза, че брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. „Той може да се дефинира по три начина: БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите ; БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги; БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода”“, каза още Емилия Илиева.

Натали СТЕФАНОВА