Емилия Николова, Съюз на съдебните заседатели: Един от най-важните въпроси е свързан с обучението на съдебните заседатели

Председателят на Съюза на съдебните заседатели в България, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Николова, вие сте председател на Съюза на съдебните заседатели в България, каква е целта на това обединение?

Емилия Николова: Съюзът е учреден през 2015 година, а съдебната ни регистрация е от месец март 2016 година. Целта на съюза е да обединим усилията си с оглед отстояване на правата и интересите на съдебните заседатели. Повишаване на компетенцията на съдебните заседатели, организиране на обучения, свързани с това. Трябва да ви кажа, че ние положихме изключително много усилия по отношение на обучение и повишаване на тези компетенции. Търсихме много контакти с министри, представители на Висшия съдебен съвет, защото през 2011 година ни отпадна наредбата и ние останахме без наредба. Въпросът с обучението е един от главните въпроси, които ние поставяме. Считаме, че е изключително важно да се провежда обучение на съдебните заседатели. Благодарение на нашите усилия и проявеното разбиране, сега това е включено като задължителен елемент в Закона за съдебната власт. Това означава, че при избор на новите мандати, задължително да има обучение на съдебните заседатели.

Фокус: Защо трябва да съществува институтът на съдебния заседател?

Емилия Николова: Той съществува във всички европейски страни. Има много проблеми в него. Според мен няма една система на институцията на съдебен заседател, какво се очаква от съдебните заседатели, какво те трябва да правят, какво трябва да знаят, какви са техните права. Няма я тази единна система. Законът не дава възможност да се прави разграничаване и отсяване по отношение на отделните съдебни заседатели, законът е категоричен, че всички български граждани могат да бъдат съдебни заседатели, навършили определена възраст и имащи поне средно образование. Сега, с новия Закон за съдебната власт се постави изискване за наличие на средно образование, а досега можеше и човек с основно образование да бъде съдебен заседател.

Фокус: Все пак, двама съдебни заседатели в един процес могат да обърнат делото, без да са достатъчно наясно и достатъчно подготвени, не е ли така?

Емилия Николова: Да, това е и целта на участието на съдебните заседатели в заседанието. Те не трябва да бъдат юристи, те трябва да имат житейския опит и на база на това, което се развива пред тях, те да сформират собствена позиция и да кажат – виновен или невинен. Мога да кажа, че новата система за избор на съдебни заседатели и по-демократична. Ние бяхме против политическите партии в Общинския съвет да внасят предложения на съдебни заседатели, но сега направихме така, че комисия да се среща с тях и да провежда избора. Въпросът с подбора на съдебните заседатели все пак е деликатен. Общинските съвети и комисиите към тях имат право да изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да поставя въпроси. Доклади за тези изслушвания след това се публикуват в интернет страницата на Общинския съвет. Законът е предвидил и възможност автобиографиите на кандидатите да се публикуват на страниците на общинските съвети, а когато има обществено мнение към даден кандидат, то да бъде изразено.

Фокус: Какво представлява наредбата за съдебните заседатели?

Емилия Николова: Наредбата регламентира условията и реда, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд. Наредбата посочва етични правила за поведение на съдебните заседатели и други организационни въпроси свързани с дейността на съдебните заседатели.

Венцеслав ИЛЧЕВ