Емил Гущеров, председател на ОбС-Дупница: Смело мога да кажа, че приетият бюджет на Община Дупница е бюджет на растеж

Радио "Фокус" - Кюстендил

Председателят на Общински съвет – Дупница Емил Гущеров, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Господин Гущеров, преди броени дни Общински съвет – Дупница прие финансовата рамка на бюджета за 2018 година, кои са основните акценти в него?

Емил Гущеров: Основното, което можем да обобщим след проведената сесия в петък и приемането на бюджета за 2018 година, който е и основополагащ документ за всяка една община през съответната година е това, че за пръв от няколко години, имаме бюджет, който смело можем да наречем бюджет на растежа. Досега, особено от 2011, когато господин Методи Чимев стана кмет за първи път, постоянно бюджетът на Община Дупница беше в стагнация, финансова дисциплина, не бива да забравяме, че през 2011 година не бяха плащани заплатите на учителите месеци наред, 20 милиона задължения бяха през 2011, сега са по – малко от 2 милиона, тоест 18 милиона за 6 години, с всички дупнишки граждани, данъкоплатци сме ги върнали тези задължения и в тази и следващата година може да гледаме малко по – оптимистично.

Фокус: Оттук насетне Дупница залага на своето развитие, така ли да разбирам?

Емил Гущеров: Не че през периода, който фиксирах – от 2011 до сега не са се случили много инфраструктурни промени като започнем със санирането на жилища, с променените в детски градини и училища, със санираната сграда на едната част на общинската болница, с проекта за промяна на градска част, визията на Дупница. Бяхме прекалено икономични, не си позволявахме никакви мисли в посока за взимане на кредити, за да не затъва общината допълнително, след тежкото наследство, което господин Чимев завари.

Фокус: От това, което беше представено като цифри в бюджета останах с впечатление, че Дупница залага на образование, инвестиции, на осигуряване на една добра среда за частните предприемачи, така ли е?

Емил Гущеров: Разбира се, много правилно сте разчели голяма част от цифрите, на първо място искам да подчертая ниските данъци, които продължават да са в общината, което е една много добра икономическа среда, за бъдещи инвеститори. Другото, което през тази година предстои – Дупница ще бъде една  много голяма строителна площадка, тъй като най – големият жилищен квартал, жилищен комплекс „Бистрица”, предстои да се финализират строителните дейности по подмяна на земната инфраструктура, също така и на подземната, ВиК и отпадни води. Този проект леко се забави, не поради проблеми в общинската администрация, тъй като изчаквахме средствата да бъдат осигурени, а те са от две места. Едното е за ВиК инфраструктурата. Тя е от регионално министерство, за отпадните води е от министерство на околната среда по ПУДОС и едва когато бяха осигурени всички тези средства, започна изпълнението на проекта. Другият голям проект е интегрираният градски трънспорт, с който ще бъде подменена голяма част инфраструктура, тоест маршрута, по който ще върви новата линия номер 5.

Фокус: Вие и ръководството на Община Дупница направихте и една среща с бизнеса, с представители на учебните заведения, на Регионално управление на образованието в Кюстендил, по какъв начин ще направите така, че паралелките, които са в гимназиите, ще съответстват на изискванията на бизнеса и необходимостта от кадри?

Емил Гущеров: Месец ноември ние поканихме министъра на образованието и пак темата беше образованието в Дупница, на която присъстваха ученици от завършващите класове. На тази среща много ясно беше поставен въпросът от младите хора на Дупница, че реално има разминаване в паралелките, в които се обучават и истинското търсена на пазара на труда. Още тогава, заедно с общинската администрация, с кмета на общината започнахме работа, и продължихме да работим в тази насока, да бъде организирана нова среща, на която да присъства и бизнеса. Неслучайно на нея се отзова и най – големият работодател на територията на Дупница. На базата на тази среща бяха променени част от паралелките в професионалните гимназии. Акцентира се върху дуалното обучение. В единадесети и дванадесети клас учениците ще учат два дни, три ще работят. Тоест една паралелка в тютюневия техникум през учебната 2018/2019 година ще обучава кадри, изключително необходими на бизнеса, в бившето промишлено училище, в което паралелките досега бяха банково дело, ще има паралелка за шивашките фирми, тъй като в Дупница има такива традиции, тоест една изключително ползотворна инициатива, много важни срещи за образованието в Дупница. Предстои за гражданите на Дупница и още по – добри новини в този сектор, но всяко нещо с времето си.

Венцеслав ИЛЧЕВ