Емил Гущеров, председател на Общински съвет – Дупница: Към момента общинската болница не трупа нови задължения

Председателят на Общински съвет – Дупница Емил Гущеров, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Гущеров, в Дупница се проведе среща, посветена на прима на ученици в първи клас, беше ли засегната и темата за записването на деца от малцинствените групи?

Емил Гущеров: Идеята за тази среща възникна на председателски съвет към Общинския съвет в Дупница, тъй като на предишната сесия, по тема различна от приема на ученици, бяха изговорени доста неща. Затова на председателски съвет, заедно с представителите на всички групи в местния общински съвет, решихме да направим една такава среща и се инициира заедно с директорите, с председателите на групи и с комисията по образование, заедно с представители от общинската администрация от Дирекция „Образование”, за да се запознаем на място и да видим точно как стоят нещата.

Фокус: Имало ли е училищни директори, които не са пожелали да приемат деца от малцинствени групи?

Емил Гущеров: На тази среща, в един пряк диалог, се изясниха нещата и наяве се видя, че няма такова нещо, просто някои директори преекспонират темата и аз мисля, че в днешните условия, има едно съревнование между различните директори, кое постига по – добри условия, всяко семейство търси най – доброто за детето си. В този състезателен принцип едни училища имат желание от родителите да бъдат приемани повече деца в тях.

Фокус: Да ви разбирам, че няма проблем по отношение на деца от ромски произход?

Емил Гущеров: Всички директори заявиха, че имат готовност, в зависимост от наредбата, която е съобразена със Закона за образованието, при желание от родители и дечица от ромски произход да бъдат приети, така че в тази насока не би трябвало да има проблем. Но ние обещахме на директорите всеки да каже това, което има по проблема. Директорите благодариха, защото конкретно с общински съветници от Общински съвет не се бяха срещали по тази тема, тъй като този въпрос тепърва излиза на дневен ред. Знаете за демографската криза, за раждаемостта, която е в ромския етнос и тепърва този въпрос през следващите години ще бъде на дневен ред. Тези срещи ще бъдат периодични и когато има някакви проблеми, да бъдат поставяни и по възможност разрешени.

Фокус: А някакви други въпроси, нещо, което ги вълнува директорите, нещо, което ги притеснява?

Емил Гущеров: В диалог с местната администрация и с инспектората, който е в област Кюстендил, те се решават, така че няма нещо, което да е на дневен ред и да не може да бъде решено.

Фокус: На изминалото заседание на Общински съвет – Дупница трябваше да бъде гласуван отчетът за работата на болницата в града, поради отсъствието на прокуриста, този отчет не беше приет, но все пак, какво е състоянието на болницата към момента?

Емил Гущеров: Това е отчетът за 2017 година. В него картината е това, което и ние знаем към момента. Не случайно почти на всяка сесия, допреди две сесии, темата общинска болница, беше на дневен ред и имаше точка по темата общинска болница. Поради невъзможност и лични причини, прокуристката не присъства на икономическа комисия, също не можа да присъства и на сесията, но имаше представители –  главният счетоводител, другият от ръководството на общинската болница. Част от колегите го приеха този момент, тъй като имаха и някои въпроси. Отложихме докладната и сега, на следващата сесия, на 18 май ще бъде разгледан отново техният отчет. Отделно аз ще поискам писмена справка от ръководството на общинската болница за задълженията, независимо, че ние досега сме ги получавали тези отчети, но за 2016/2017 година, тъй като някои колеги или в различни медии, тази тема се представи по неверен начин, да видим точно към коя година, какви са задълженията според годишните отчети. Не бива да пропускаме, че от началото на годината на 23 януари е официалното постъпване на прокурсистката, общинската болница вече няма нови задължения. Не трупа задължения и с предприетите мерки и оптимизиране на структурата, виждаме едни коренно различни показатели. Но за да има реални резултати, както се казва на всеки в ново управление му се дават поне сто дни, а за да се видят резултати са необходими поне 6 месеца, ако не и повече, тъй като има преструктуриране, изплащане на отпуски, на обезщетения, това няма как на момента да даде резултат. Тези резултати ще излязат след половин година.

Фокус: Ще имали нов конкурс за управител на лечебното заведение?

Емил Гущеров: Предстои да бъде изговорено на председателски съвет. Ние няколко пъти го коментираме, но миналата година ние гледахме сериал, в който ние обявяваме конкурс, никой не се явява и въпросът продължава. На последния се яви кандидат, хора от комисията, които при събеседването, човекът който се беше подготвил конкретно за ги е впечатлил, но на самата сесия двама от членовете, които са поставили положителна оценка, за да достигне до ниво да бъде гласувано на общинската сесия, също се разграничиха. Това поставя въпроса трябва ли на всяка цена, ние постоянно да търсим кандидат, когато към момента не се явява такъв. В момента обстановката е спокойна в общинската болница, прокуристката си върши своята работа заедно с лекарския екип, така че поне към момента са предприели действия за оздравяване на лечебното заведение.

Венцеслав ИЛЧЕВ