Емил Денев е новият заместник на апелативния прокурор на Велико Търново

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Емил Денев – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново“, считано от датата на встъпване в длъжност. Това съобщават от пресцентъра на институцията. Предложението за определяне на втори заместник е направено от административния ръководител на Апелативна прокуратура-Велико Търново Таня Недкова.

Емил Иванов Денев е роден на 21 април 1958 година във Велико Търново. Има завършено висше образование по специалност „право“, квалификационна степен „магистър“ – диплома № 4288/1991 г. на ВИМВР – София. Придобил е юридическа правоспособност – удостоверение № 7601/28.04.1994 г. на Министерство на правосъдието. Започва работа в съдебната система като следовател в Окръжна следствена служба – Велико Търново (01.01.1993г. до 15.04.1999г.). С решение на ВСС по протокол от 17.06.1998г. е повишен в ранг „следовател в ЦСО“.

Работил е като заместник и като „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Към 01.06.2019 г. има юридически стаж от 26  години и 5 месеца. Придобил е несменяемост по ЗСВ. Не са му налагани наказания.

Има редица отличия и признания за работата си.