Емил Радев: България спазва правилата и няма основание за притеснения от Европейската прокуратура

Снимка: ПП ГЕРБ

Емил Радев, зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Ще стане ли новият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши? Съветът на Европейския съюз подкрепи бившата ръководителка на Румънската антикорупционна агенция за този пост. Европейската прокуратура ще подобрява разследванията на измами с европейски средства, които основно ще продължат да се извършва от ОЛАФ, но тя ще разследва и случаи на корупция, пране на пари и фалшифициране на официални документи. Румънското социалдемократическо правителство до последно прави всичко възможно, за да дискредитира тази кандидатура, въпреки всичко тя стигна почти до финала. Ще отговори ли Лаура Кьовеши на очакванията за решителна борба срещу корупцията и в крайна сметка Европейският съвет ще я одобри ли за този пост? Задаваме въпросите на зам.-председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Емил Радев. Г-н Радев,  Лаура Кьовеши е изборът на Европейския парламент, ще бъде ли и изборът на Европейския съюз?

Емил Радев: Аз много се радвам, че все пак има пробив в процедурата, защото в регламента, който ние приехме за Европейската прокуратура, не е описана подробно процедурата, казано е само, че за да се избере Европейски главен прокурор, трябва да има съгласие между Европейския парламент и Съвета. И ние стигнахме още в предния Парламент до задънената улица, когато г-жа Кьовеши беше предложението на Парламента, тя беше гласувана в нашата комисия и Комисията по бюджет и контрол, намери нужната подкрепа, но Съветът подкрепи г-н Бонер. Проведоха се няколко кръга на преговори между Съвета и Парламента още в мандата на предния Парламент, не се достигна до консенсус и разбира се остана за този мандат на Парламента да се продължи процедурата. Много беше важно да имаме общо решение, защото новата Европейска прокуратура ще започне да действа от следващата година, а в случай, че нямаше постигнат консенсус, това щеше да затрудни изцяло работата на новосформираната структура. А България, например, и ние, като български евродепутати направихме много да заработи колкото се може по-рано тази прокуратура. По време на Българското председателство се приеха редица структурни актове за новата прокуратура, бюджетът й и т.н. Така че това беше последната крачка, която беше препятствие пред започващата следващата година да действа новата Европейска структура, която ще се занимава с измамите с евросредства, измамите с ДДС, а в бъдеще смятаме да възложим на новата Европейска прокуратура и борбата с тероризма, но това остава за малко по-късен период.

Водещ: Г-н Радев, известни ли са механизмите, по които тази прокуратура и новият Европейски главен прокурор ще заработят и как ще си взаимодействат с правителствата на страните-членки и съответно с националните прокуратури?

Емил Радев: Да, разбира се, регламентът ясно казва как ще действа новата Европейска прокуратура. Всяка държава-членка ще излъчи делегиран прокурор, който ще работи в новата Европейска прокуратура. Тези прокурори на практика ще бъдат връзката между държавите-членки и звеното на Европейската прокуратура, така че всяка държава ще има представителство. Всичко онова, което тече като разследване, ще става много бързо и ефективно, защото за момента знаете, ако нашата прокуратура повдигне разследване, обвинение и почне да събира доказателства в друга държава-членка, се изготвят нужните съдебни поръчки, често се бавят повече от година, даже до две събирането на доказателства. И всичко това правеше процеса много бавен и много трудно се стигаше до съдебната фаза и до наказание на виновните. Сега всичко това ще става много по-бързо, ще се събират много по-бързо доказателства и целта е възможно по-бързо и коректно с присъди да бъдат наказвани виновните, които злоупотребяват с европейските средства.

Водещ: Как изборът на Лаура Кьовеши ще се отрази върху правораздаването у нас?

Емил Радев: Като говорим за правораздаването у нас, няма да има някакъв пряк правен ефект върху българската съдебна система, но говорим тук за европейска структура, общоевропейска, която трябва да има много добро взаимодействие с всички прокуратури във всички държави членки. Така че аз се надявам много бързо да заработи прокуратурата, да се направят нужните организационни действия, и оттук нататък в следващата година да имаме вече ефективен механизъм за преследване на тези, които злоупотребяват с европейските средства, с ДДС и т.н.

Водещ: Ще има ли влияние Европейската главна прокуратура върху мониторинга, който се води върху България?

Емил Радев: Също няма да има пряко влияние. Съвсем отделна е процедурата по мониторинг в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Ние тук говорим за правомощията на чсъвсем нова структура. Пряко няма да се отрази това. Но ние се надяваме, че в съвсем скоро време този мониторинг, който е върху България и Румъния, ще бъде прекратен и ще се въведе общоевропейски мониторингов механизъм за върховенството на закона, защото виждаме страшно много проблеми, свързани с корупцията, върховенството на закона, демокрацията, свободата на медиите във всяка държава-членка. И затова е крайно време да има такъв общоевропейски механизъм. Това, което е механизъм за България и Румъния, и което вече е анахронизъм 12-та година да бъде премахнато, и наистина всички държави-членки да бъдат поставени под ясни общи критерии и на оценка, и разбира се, да се направи и общоевропейска стратегия за борбата с корупцията, която е много нужна в момента. Именно аз инициирах такова изслушване ноември месец в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент за създаването на такава общоевропейска стратегия. Ще бъдат представени ресорните комисари, Европол, Евроджъст и т.н. всички, които имат отношение към тази проблематика. И крайна време е да имаме общоевропейски механизми за справянето с този наистина много голям проблем в Европейския съюз.

Водещ: Какви резултати очаквате след това изслушване?

Емил Радев: Да започнем създаването на общоевропейската стратегия за борба с корупцията, да се създават нужните механизми, нужните взаимовръзки, и оттук нататък да има във всяка една държава-членка ясен механизъм, много добро взаимодействие не само между държавите-членки, Европейската прокуратура, Европол, ОЛАФ, и всички онези, които имат отношение към борбата с организираната престъпност и корупцията.

Водещ: Г-н Радев, преди месец Кьовеши каза, че като европейски главен прокурор ще обърне специално внимание на Румъния и България. В какво могат да се изразят действията й? Имаме ли основания да се притесняваме?

Емил Радев: Знаем, че има специално отношение към Румъния г-жа Кьовеши. Тя води своеобразна битка с в момента действащото социалистическо правителство на Румъния. Те направиха всичко възможно да възпрепятстват избора й. Аз не знам къде точно е споменала България. Не съм чул такова нейно изказване, но нямаме основание за притеснения от новата европейска структура – България спазва правилата. Виждаме от разследванията и на ОЛАФ и на другите компетентни европейски институции, ние имаме едно от малките проценти на злоупотреби в Европейския съюз. Но оттук нататък разбира се трябва да се справим, колкото и малък да е процентът, изцяло да изкореним възможностите за злоупотреба с европейски фондове и ДДС.

Водещ: На гласуването на Съвета допускам, че България ще подкрепи Лаура Кьовеши за избор на европейски главен прокурор.

Емил Радев: Ясно заяви премиерът, че ще подкрепим г-жа Кьовеши. И на неформалното гласуване България е дала гласа си в полза на г-жа Кьовеши, така че българската позиция е ясна.

Цоня Събчева