Емил Радев: В доклада на ЕК ясно е казано, че ние сме си изпълнили задълженията по мониторинга и нямат претенции към нас

Снимка: ПП ГЕРБ

Емил Радев, евродепутат ГЕРБ/ЕНП, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Европейската комисия прие най-новия си доклад по механизма за сътрудничество и проверка за предприетите от България действия за изпълнение на ангажиментите в областта съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Тя обяви, че Механизмът за сътрудничество и проверка, по-известен в медиите като мониторинг на правораздавателната система, трябва повече да не се прилага спрямо България. Но също така комисията няма сама да вземе това решение, а ще се съобрази и с мнението на Европейския парламент и Европейския съвет на държавните лидери на 27-те страни членки. Бъдещият диалог по темите от мониторинга с комисията ще е „в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона“. Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заявява, че ще следва „използването на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на равнището на ЕС“.

Защо все още ЕК избягва категоричността да отпадне мониторингът за България? Обърнахме се към евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Можеше ли, господин Радев, ЕК да бъде по-категорична в становището си?

Емил Радев: Нека да отчитаме, че във вторник ЕК обсъди и прие поредния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. Този доклад е абсолютно положителен, обективен, ясно очертаващ постигнатите резултати и необратимостта на осъществените реформи. И заключението на комисията е, че постигнатия напредък на България по Механизма за сътрудничество и оценка е достатъчен, за да се изпълни ангажимента на България, направен по времето на присъединяването на ЕС. Оттук нататък трябва да се приеме коренно различно решение, а именно да се отмени решението на комисията от 2006 г., с която се въвежда Механизмът за сътрудничество и оценка за България и Румъния. В случая само за България, защото явно, че механизмът за Румъния остава, защото там има големи дефицити на неизпълнение по препоръките и ние виждаме, че последните няколко години Румъния получаваше много ясни и остри критики от ЕК. И наистина случващото се в Румъния от последните години ясно показва, че Румъния върви назад, а не напред и не изпълнява заложените реформи в докладите.

Водещ: Тоест това е въпрос на процедура, а не на оценка?

Емил Радев: Разбира се, че е на процедура. Пак казвам, във вторник комисията прие поредния доклад, който за България се оказа последния доклад. Не така ще бъде и за Румъния. Така че оттук нататък процедурата изисква да се отмени решението, с което се въвежда механизма. Решението от 2006 година.

Водещ: А как да разтълкуваме думите на председателя на комисията Жан-Клод Юнкер, че ще следва използването на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на равнището на ЕС?

Емил Радев: В самите реформи, които ние направихме, ние създадохме такива механизми със създаването на Съвета за сътрудничество и координация като постмониторингов механизъм, който ще започне да действа след официалното приключване на Механизма за сътрудничество и оценка. И ще гарантира продължаващият диалог с ЕК по заложените реформи. Така че тук виждаме, че България сама е създала този механизъм, за да може да се продължи, много добре да се наблюдава как ще продължи да действат и реформите, и новото законодателство антикорупционното, за независимостта на съдебната система и така нататък. Оттук нататък разбира се имаме да следваме и препоръките на Венецианската комисия, продължава сътрудничеството с органите на Съвета на Европа, включително Групата държави срещу корупцията (GRECO). Така че имаме да вършим още работа и ние сами трябва да създадем такъв механизъм, че да направим необратими реформите, които постигнахме до този момент. И това го правим не за някой друг, не за началниците от Европа, не за чуждите посланици, правим го заради българските граждани и да направим едно много по-справедливо общество. Едно правосъдие, което е бързо, ефективно и гражданите да имат доверие в него. Така че оттук нататък ни предстои много работа. Не трябва да се успокояваме с това, че механизма отпада и че няма да има повече доклади. Борбата за върховенството на закона и борбата с корупцията е механизъм, който трябва да продължава непрекъснато. И ние виждаме, че всяка една държава-членка в ЕС има проблеми в това отношение. И точно затова парламентът поиска още преди няколко дни от ЕК като единствения възможен орган, който предлага законодателство общоевропейско, да предложи общоевропейски механизъм за върховенството на закона, който да действа за всяка една държава-членка. Да се правят обективни оценки и оттам нататък да се вземат мерки на общоевропейско ниво и за борбата с корупцията, и за налагане върховенството на закона в ЕС.

Водещ: Господин Радев, този механизъм, който ние трябва да създадем, за който и вие говорите – как трябва да изглежда? Какво да включва?

Емил Радев: Ние казахме, ще създадем този съвет за сътрудничество, той вече е създаден и се ръководи от ресорния вицепремиер, отговарящ за правосъдната реформа, от председателя на ВСС. Там влизат и министрите, които имат отношение към всички тези реформи. Така че ще се наблюдават всички процеси по повдигнатите в докладите по Механизма за сътрудничество и оценка проблеми, които сме решили. Ще гледаме как ще продължат нататък реформите и ще водим непрестанен диалог както и с ЕК, така и със Съвета на Европа.

Водещ: В доклада се напомнят две ключови обещания, които е дала България. Ангажиментът на българското правителство да въведе процедури за отчетността на главния прокурор и на българските органи да приемат законодателство за отмяна на разпоредби на закона за съдебната власт. Това са и препоръки, и критики.

Емил Радев: Да, нека да кажем какво пише точно в доклада. В доклада комисията изрично отбелязва решимостта, изразена от българското правителство за въвеждане на процедури по отношение на отчетността на главния прокурор, включително гарантиране на съдебната независимост в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и параметрите на българския конституционен ред. И искам да напомня, че министърът на правосъдието преди един месец иска изрично становище от Венецианската комисия по този въпрос. И ние го чакаме, за да можем да съобразим цялото законодателство с тези препоръки. Също така комисията отбелязва в доклада и решимостта на българските власти да отменят разпоредбите в закона за съдебната власт, изискващи автоматично отстраняване на магистрати в случай на наказателно разследване срещу тях. И декларирането на членство професионални организации – тук може да кажем, че имаме законопроект на първо четене, така че ние сме предприели нужните мерки и в тази сфера.

Водещ: Темата корупция, която е болезнена и която макар на финала на доклада фигурира под линия. Там какво трябва да направим, защото е един от най-сериозните проблеми на България?

Емил Радев: Не само на България. Това е един от най-сериозните проблеми на всички държави-членки в ЕС и аз ще дам една статистика. Ако усещането за корупция в България е 75-76 % от населението, примерно в една Гърция е 99 %, в Италия е 98%, в Испания е 96%, много висока е в Прибалтийските републики. Така че това показва, че борбата с корупцията не е на достатъчно високо ниво в нито една държава-членка. И тук аз апелирах многократно, и на 3ти декември ще проведем в Европейския парламент едно голямо изслушване на тема „Създаване на общоевропейска стратегия за борба с корупцията“. И аз съм горд, че аз инициирах това изслушване в Комисията граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред. На изслушването ще присъства вицепредседател на ЕК, отговарящ за върховенството на закона, ресорен комисар, шефовете на „Европол“, „Евроджъст“ , председателят на GRECO също така, новоизбраната европейска главна прокурорка госпожа Кьовеши. Ще присъства шефът на италианската прокуратура, антимафия и антитероризъм. Ще има също значително и българско участие в това изслушване. И целта е да инициираме един диалог за създаване наистина на общоевропейска концепция и стратегия за борба с корупцията, защото виждаме, че проблемите са в целия ЕС и се губят страшно много публични средства с корупционни престъпления. Няма да е достатъчна само европейската прокуратура, която ще се занимава със злоупотребите с европейски фондове. Тук ще е нужно много по-добро сътрудничество между държавите-членки, защото виждаме, че престъпленията стават транснационални. Замесени са обикновено една, две, три, че и повече държави в последно време. И тук трябва много ясен европейски отговор и европейски отпор, и европейски тласък на борбата с корупцията. Така че както и България с приемането на новото антикорупционно законодателство, което тепърва почва да действа, ние виждаме, че разширихме страшно много полето на държавните и общински служители, имащи досег до публични средства, които се наблюдават по антикорупционното законодателство. С ежегодните декларации, с проверките на доходите им, проверките за несъответствие и виждаме, че това действа. Оттук нататък стават все по-прозрачни доходите на бившите държавни и общински чиновници. Виждаме, че се създадоха инспекторати в много голяма част от държавните и общински организации, които също наблюдават да няма злоупотреби от служителите. И всичко това – просто трябва да се даде време да почне това ново законодателство да се прилага със съдебната практика и с едни бързи и ефективни наказания, присъди, а също така и отнемане на незаконно придобито имущество. Защото най-много боли за един престъпник като му отнемеш това, което е спечелил от престъпленията. И по този начин предотвратяваш извършването на нови престъпления, защото обикновено този ресурс се използва от престъпните организации за нови престъпления.

Водещ: Господин Радев, в края на нашия разговор да ви попитам – можем ли да кажем категорично, че мониторингът пада или има само предложение, но не и решение за отмяна на Механизма за мониторинг?

Емил Радев: Юридически погледнато имаме приет доклад, който казва, че сме изпълнили всичките препоръки, с две думи няма какво повече да правим по този механизъм, трябва да продължим само напред с реформите. И който препоръчва този механизъм да бъде свален за България. Оттук нататък, разбира се, има процедура по отмяна на решението, с което е въведен Механизма за сътрудничество и оценка, което във вторник ЕК каза, че това ще се случи след като чуе становището на Европейския парламент и на съвета. Така че предстои още една процедура по окончателното сваляне на механизма. Но ясно е казано, че ние сме си изпълнили задълженията и няма претенции към нас. За разлика от Румъния, която има да върши още много и там има допълнително препоръки и указания да се изпълни това, което преди две години беше вменено да изпълни.

Водещ: Дали при дебат в ЕП може да има и отрицателно становище за България? Дали напредъка на страната и положените от нея усилия ще бъдат категорично подкрепени?

Емил Радев: Аз ще ви кажа моя опит от предходните пет години, в предходния мандат. В Комисията граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред ежегодно ние гледахме тези доклади. Комисията ги представяше на заседание на комисията и моето наблюдение е, че особено последните няколко години 90% от колегите ни, които се изказваха по тази точка – те бяха за прекратяване на този механизъм. Така че аз мисля, че в ЕП България ще намери подкрепа за сваляне на мониторинговия механизъм.

Водещ: Какво ще представлява бъдещият всеобхватен механизъм за върховенството на закона, за който говори и председателят на Европейската комисия Юнкер?

Емил Радев: Да, аз много се радвам, че новият председател на Европейската комисия госпожа Урсула фон дер Лайен също прие тази идея и я подкрепи. Тепърва ще има много широки дебати какво ще включва механизмът, как ще се оценяват държавите членки, най-вече кой ще ги оценява. Защото в момента широката публика не знае кой пише точно тези доклади, не знае кой стои зад многото страници доклади, ежегодни, за България и за Румъния. Поне ние от парламента искаме да има орган, който да се състои от висши магистрати, бивши, било то членове на Конституционния съд или на върховните съдилища на държавите членки, от всяка една държава членка – хора, които имат голям опит и са доказани в обществото, обществото им има доверие във всяка една държава членка, да се създаде такъв орган, който да консултира и комисията. Дали ще се предприеме този механизъм, дали ще има санкционен характер механизмът, ако не се изпълняват препоръките за дадена държава членка, ще има ли нужните санкции, ще се спират ли европейски средства по фондовете. Всичко това предстои да видим какво ще бъде като законодателно предложение на комисията. Ние знаем, че в парламента искаме много широка и много всеобхватна рамка. Едва ли съветът ще се съгласи с такава рамка. Така че бъдещото законодателно предложение и преговорите ще бъдат интересни и ще видим докъде ще можем да прокараме този общоевропейски наблюдателен механизъм.

Водещ: Казахте, че през ноември, когато ще се обсъжда бъдещата стратегия за корупция на Европейския съюз – дебат, иницииран от вас, ще има и силно българско присъствие. Кои гости очаквате от България?

Емил Радев: Очаквам най-високо представителство от българската прокуратура.

Водещ: Главният прокурор?

Емил Радев: Да.

Водещ: Въпросът е: кой главен прокурор – този, който ще бъде гласуван в четвъртък, или старият?

Емил Радев: Нека не изпреварваме събитията от тази седмица. Тя, освен с доклада, и с изборите, има още един много важен избор – този за главен прокурор. Знаем, че Европейската комисия наблюдава и този избор с голям интерес, както наблюдаваше преди това предходните избори на висши магистрати. Така че нека да оставим Висшият съдебен съвет да проведе една публична процедура. Обикновено тези процедури се наблюдават и от Европейската комисия, и обществото трябва да се запознава пряко с концепцията на кандидата за главен прокурор. Нека да оставим, да видим как ще протече изборът тази седмица. Това е важен избор за българската съдебна система. Но нека да не забравяме, че съдебната система е независима и трябва наистина без натиск, без какъвто и да е натиск, било то политически, било то от улицата, да се проведе този избор, за да бъде той легитимен и да можем… оттам нататък главният прокурор е фигура, която има особено важна роля в борбата с корупцията, организираната престъпност. И оттам нататък ще съм горд да покажем и българския опит на нашите европейски партньори. А има какво да покажем.

Цоня Събчева