Емил Радев, ГЕРБ/ЕНП: Дискриминационно е да питаме европейските граждани за сексуалната им ориентация

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент обсъди по време на своето заседание доклад относно Информационното табло за 2017 г., подготвен от Юте Гутеланд, евродепутат от групата на Социалистите и демократите в ЕП. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ – Варна.

В доклада се призовава Европейската Комисия да въведе в процедурата през идната година нов показател за достъпа до правосъдие на общността на ЛГБТИ, например по отношение на правната помощ, продължителността на производствата в случаи на дискриминация на ЛГБТИ или, когато е приложимо, въздействието на мерки като обръщането на тежестта на доказване.

В провелата се дискусия по доклада много от евродепутатите изразиха мнение, че тези въпроси изобщо нямат място в доклад за Информационното табло за правосъдието и не са свързани с темата. Те подчертаха, че не трябва да се слага акцент върху дискриминацията само върху една група хора, в случая ЛГБТИ, а по-скоро да се говори за премахване на дискриминацията като цяло.

Българският евродепутат от групата на ГЕРБ/ЕНП Емил Радев взе активно участие в дебата по доклада, като изрично подчерта, че този текст трябва да бъде изменен, тъй като „самият факт да се питат европейските граждани каква е сексуалната им ориентация е дискриминационна практика“. Той изказа съмнение и за противоречие на това предложение с разпоредбите на регламента за защита на личните данни, според който се забранява обработката на лични данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическите лица.

Емил Радев обърна внимание, че Информационното табло предоставя информация за функционирането на правосъдните системи и в тази връзка то трябва да дава обективна представа, базирана на статистически данни, а не да се използва за политически оценки.

Целта на Информационното табло е да помогне на националните органи да подобрят ефективността на своите правосъдни системи, като се поставя акцент основно върху спорните производства по граждански и търговски дела. Във фокуса на анализите са и административните дела, за да се подкрепят усилията на държавите-членки да проправят път към по-благоприятна среда за инвестициите, бизнеса и гражданите.

Информационното табло предоставя данни за функционирането на правосъдните системи и помага да се оцени въздействието на реформите в тях. Ако то свидетелства за слаби резултати, винаги се налага извършването на по-задълбочен анализ на причините. Тази специфична за всяка държава оценка се извършва в контекста на процеса на европейския семестър чрез диалог с органите и заинтересованите страни.