Емил Радев, евродепутат: Отношенията между ЕС и Обединеното кралство в областта на търговията и инвестициите са особено важни

Емил Радев, евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, в интервю за предаването „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ:  Г-н Радев, какво да очаква българският бизнес от подготвяната от ЕС част на търговското споразумение с Великобритания?

Емил Радев: Основните параметри на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания са посочени в политическата декларация, публикувана в официалния вестник на ЕС на 12 ноември 2019 г. Тези параметри се отнасят до изграждане на търговско-икономическо сътрудничество, в чиято основа е залегнало всеобхватно и балансирано споразумение за свободна търговия. Разглеждат се параметрите на бъдещите отношения на правоприлагането, на наказателното производство, външната политика, сигурността, отбраната, развитието на свободната и справедлива търговия, защитата на правата на личността и принципите на правовата държава. Също така защита на работниците и потребителите, опазването на околната среда и единството срещу заплахите, вътрешни и външни. Отношенията между ЕС и Обединеното кралство в областта на търговията и инвестициите са особено важни, защото вследствие на повече от 45 години икономическа интеграция по времето на членството  на  Обединеното кралство в съюза мащабите на двете икономики и тяхната географска близост предполага да има много добро партньорство. Предвижда се икономическото партньорство да бъде всеобхватно и да включва споразумение за свободна търговия, както и по-широко секторно сътрудничество. В основата на партньорството ще стоят разпоредби, които гарантират условия за открита и лоялна конкуренция. То следва да улесни търговията и инвестициите между страните, доколкото това е възможно. Като същевременно се зачитат целостта на единния пазар на съюза и на митническия съюз. Тези отношения трябва  да почиват на добро управление и на разпоредби за равноправност. Страните възнамеряват да поддържат амбициозни търговски отношения във връзка със стоките въз основа на споразумението за свободна търговия. За да се улесни движението на стоките през граница, се предвиждат договорености, които ще бъдат за свободна търговия. Също така ще се задълбочи регулаторното и митническото сътрудничество, основано на разпоредби, гарантиращи равни условия за открита и лоялна конкуренция. Митническите договорености следва да се обмислят като взаимно признаване на програми за доверени търговски възможности за административно сътрудничество по митнически въпроси и въпроси, които са свързани с ДДС и за взаимопомощ, включително при събиране на вземания, свързани с данъци и мита и посредством обмен на информация – да се води борба с митническите измами и измамите с ДДС и други незаконни дейности. Следваща договореност е да се включват разпоредби относно достъпа до пазара и националното третиране на доставчиците на услуги и инвеститорите, както и да засягат въпросите за изискванията, налагани на инвеститорите. Това ще гарантира, че доставчиците на услуги и инвеститори на ЕС и Великобритания ще бъдат равно третирани, по недискриминационен начин, включително и по  отношение на установяването. Договореностите следва да позволяват временно влизане и пребиваване на физически лица със стопанска цел, свързано с определени сектори. И тук трябва  да кажем, че правата на постоянното пребиваване на тези заети лица, които в момента са уседнали във Великобритания и, разбира се, гражданите на Великобритания в ЕС ще бъдат защитени със споразумението. Ще бъдат признати професионални квалификации, социалната сигурност е много важен елемент, така че ще продължат тези лица да се ползват със социални помощи, здравно осигуряване и оттук нататък  няма да има сътресения при излизането на Великобритания. С две думи, може да са спокойни както трите милиона европейски граждани във Великобритания, така и над милион и двеста – триста хиляди граждани на Великобритания в ЕС.

Водещ: А по какви други споразумения се работи с европейските институции?

Емил Радев: Споразумение ще има и по отношение на правоприлагането. Ще има споразумения, свързани с отбраната, вътрешната сигурност. Оттук нататък  много е важно да се каже, че ние продължаваме с Великобритания да работим много близко и що се отнася до  борбата с организирана престъпност, борбата с тероризма и, разбира се, споразуменията, свързани с правоприлагането, също оттук нататък  трябва  да се договорят така, че да има равна защита и на гражданите на ЕС, и на бизнеса във Великобритания и обратно, на тези, които пребивават от страна на Великобритания в ЕС.

Водещ:  Какви документи предстоят да бъдат приети след Брекзит, които също ще засегнат България?

Емил Радев: Оттук нататък  започват да се разглеждат всички споразумения, споразумението за търговско-икономическо сътрудничество, разбира се, едно от основните, които ще касаят и бизнеса, и гражданите. Но оттук нататък  и всичко, което е залегнало в политическата декларация, публикувана през ноември месец тази година в официалния вестник на ЕС. Ще има преговори в следващите 11 месеца, които ще са преходен период и бъдещото споразумение трябва  да влезе в сила в оставащото време до 1 януари 2021 г. Това ще са много сложни и политически чувствителни преговори. Сроковете са много кратки. Да, има възможност да се продължат тези срокове, но това едва ли ще се случи. Така че ще бъдат много интензивни 11 месеца в изглаждане на всички клаузи в споразумението между ЕС и Обединеното кралство.

Водещ:  Казахте, че преговорите ще са интензивни. Защо точно интензивни? Какво ще се случи?

Емил Радев:  Прекалено е кратко времето за договаряне във всички тези параметри, за които казах преди малко. Ние виждаме как в продължение на три години наистина успя много малко да се договори по същество. Надявам се, че през следващите 11 месеца ще се достигне до пълно съгласие, така че да имаме едно наистина работещо споразумение, полезно както и за гражданите, така и за бизнеса. Разбира се, да има и много по-малко сътресения, когато стане 1 януари 2021 г. Надявам се, че ще се достигне до консенсус. Това е сигналът и от двете страни. Ще бъдат натоварени преговорите, защото виждаме, че Великобритания желае да остане в свободното търговско пространство и икономическо пространство, обаче що се отнася до  свободното движение на хора, оттук нататък  виждаме, че няма достатъчно амбиции от страна на Великобритания да се постигат такива споразумения. Важно е всичко това и за българския бизнес. Важно е как ще се договорят и процедурите за хора, които желаят в дадени сектори да работят временно във Великобритания. Много важно е да няма визи за туристи, това е много важно и за българския туристически бизнес. Засега няма такава опасност. Трябва да кажем също, че когато се водят тези преговори, там ще има пълна реципрочност и ако се въведат визи за една държава членка, това ще се счита, че едва ли не са въведени за целия ЕС и това ще бъде отношението на ЕС реципрочно да въвежда визи. Така че аз не смятам, че тук може да има някакво негативно споразумение за България. Продължават, пак казах, и преговорите. Но всичко това, разбира се, ще има сътресения и за бизнеса в началото. Да видим как ще бъдат договорените новите процедури, но смятаме, че преговорният екип от страна на  ЕС е компетентен, знае какви са приоритетите и смятам, че в следващите 11 месеца ще имаме едно споразумение, което ще е добро за ЕС.

Водещ: Как прогнозирате, тези сътресения в бизнеса леки ли ще бъдат, или по-тежки?

Емил Радев: Надявам се да бъдат по-леки, ако се подпише споразумението така, че то да бъде всеобхватно, да се обхващат всички търговски и митнически процедури по отделните сектори, каквото например е гражданското въздухоплаване. Също да има споразумение, така че да не се нарушават и графиците, и нормалната работа на бизнеса в тези сектори.

Водещ: Могат ли да бъдат съгражданите ни спокойни, тези, които живеят във Великобритания в момента?

Емил Радев: Абсолютно могат да бъдат спокойни гражданите. Няма да има нарушаване на техните права. Гражданите на България са защитени толкова добре, колкото и гражданите на останалите европейски страни, като Германия, Франция, Холандия. И тук много ясно ще се търсят и ще се дават гаранции, така че споразумението да дава гаранции да могат нашите гражданите да си търсят и правата пред британски съд. Например, ако има някаква дискриминация, ще се следи от ЕК всичките тези нарушения на права, ако съществуват. Така във Великобритания ще се създаде специален орган, който също да следи какво става във Великобритания и да се намесва, ако има информация за нарушаване на права на гражданите по споразумението. Така че аз смятам, че достатъчно добър механизъм ще се изработи да няма нарушения на правата на гражданите на ЕС и да няма никаква дискриминация спрямо тях.

Вилислава Ветренска