Емил Христов, автоинструктор: Предвиждат се промени в курсовете за кандидат-шофьорите

Емил Христов, автоинструктор от Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Предвиждат ли се промени в курсовете за кандидат-шофьорите?

Емил Христов: Промени се обсъждат, но те все още не са влезли в сила. Предвижда в теоретичната част да отпаднат част от въпросите. В изпита за теория ще бъде въведен тест за реакции. По този начин изпитът ще има и практическа насоченост като няма да бъде само теоретичен. Част от техническите въпроси ще отпаднат, а на тяхно място ще се въведе тестът за реакции, който ще наподобява психотеста при останалите категории. В теста за реакции курсистите ще могат да разпознават пешеходци както в натоварен трафик, така и при влошена метеорологична обстановка.

Фокус: Трудно ли е за курсистите да изкарат шофьорска книжка?

Емил Христов: Изкарването на шофьорската книжка е един път, който курсистите трябва да извървят. Хората са много индивидуални и затова някои успяват по-бързо да възприемат новия материал, докато на други им е необходимо повече време. Всеки човек има различни потребности и възприема нещата и света по различен начин.

Фокус: В практиката или в теорията кандинат-шофьорите срещат повече трудности?

Емил Христов: В практическата част на шофьорския курс се срещат повече трудности, отколкото в теоретичната. В момента в нормативната уредба са предвидени 31 часа по кормуване. Тези часове не са достатъчни. Няма как да се очаква, че за 31 часа един човек, който не е имал допир до автомобил ще овладее цялата специфика за управлението и спецификата му. Има и курсисти, за които тези часове са достатъчни, но често те имат предварителни познания и подготовка. За кандидат-шофьорите е необходимо да придобият и овладеят тези нови умения, реакции и навици. В практиката те се затрудняват повече като е необходимо повече време, за да придобият тези нови умения и навици. Човек в началото трудно се отпуска, когато е зад волана и е необходимо повече време, за да се постигне значителен напредък.

Фокус: Каква е ролята на инструктора?

Емил Христов: Ролята на всеки един преподавател е да намери пътя до всеки курсист. Притеснението по време на изпит може да изиграе голяма роля върху представянето на курсиста. Човек, когато отиде на изпит винаги се притеснява. След скъсване на курсанта на практическия изпит по нормативна уредба е необходимо да бъдат взети още четири учебни часа. След това е необходимо да се яви отново на изпит като това е минимума за взимане на часове. Може да бъдат взети и повече часове, тъй като това е един индивидуален учебен процес. На лицето Х може да са достатъчни тези часове, но на лицето Y може да са необходими повече от 10 часа. Това, което е успешно при един курсист може да не е успешно при други. Необходимо е да се намери индивидуалния път към всеки един.

Фокус: Какво мислите за придруженото шофиране след получаване на книжка?

Емил Христов: Подкрепям идеята за придруженото шофиране. Курсантът трябва да бъде подготвен за уличното движение. Това, че сме издържали изпита не означава, че сме станали водачи. Необходима е минимум една година редовно шофиране, за да бъдат доразвити началните шофьорски умения. Важно е да продължаваме да шофираме с придружител. Препоръчвам на всички курсисти, които издържат успешно практическия изпит през следващата една година да шофират с придружител, който да им помага и да ги съветва. Това, че курсантът е взел изпита, не означава, че е напълно подготвени за уличното движение. Това е идея, която според мен е необходимо да влезе някога.

Денис НИКИФОРОВ