Етнографски музей на открито „Етър” в Габрово започва дарителска акция, посветена на 55 години от откриването си

Габрово. През септември 2019-та музеят „Етър” отбелязва 55 години от откриването си.  По този повод започва дарителска акция за събиране на снимки; диапозитиви; стари картички, свързани с музея, експозициите и първите му майстори; занаятчийски инструменти и интересни изделия; майсторски свидетелства; снимки и документи на занаятчии от района на Централна Стара планина, съобщават от Етнографски музей на открито „Етър“.

Всеки може да разкаже спомени за музея и да споделите впечатления за хората, които са вплели част от живота си в историята му.

Екипът приканва всички, които са документирали посещенията си в музея през миналия век, ако желаят, да предоставят в оригинал или копие, на хартиен или дигитален носител спомените си. „Така в летописа на „Етър”-а ще остане и Вашето име. И преди да изхвърлите вещи от миналото, свързани с бита, поминъка и духовната култура на балканджиите, замислете се! Обадете се!“, приканват от Музея.

Най-интересните постъпления и имената на дарителите ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на ЕМО „Етър”!

За контакти: Румяна Денчева, уредник отдел „Фондове”

Тел: 066/810588, e-mail: r.dencheva@etar.bg

Мариета Илиева, фондохранител

Тел: 066/810588, e-mail: m.ilieva@etar.bg