Ешерихия коли е установена във водата от два водоизточника на територията на област Габрово

Габрово. Ешерихия коли е установена във водата от два водоизточника на територията на област Габрово. Това съобщиха за Радио Фокус“ – Велико Търново от Регионалната здравна инспекция.  За периода 13 – 17 май са направени изследвания на вода за питейно-битови цели от 12 водоизточника в община Габрово и 4 – в община Севлиево. Несъответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е установено в пробите вода от Централен водоизточник връх „Шипка”/ Ресторант в град Габрово. Количеството установена ешерихия коли е 25 КОЕ/100 ml при норма 0 КОЕ/100 ml, а на коли форми – 40 КОЕ/100 ml при норма 0 КОЕ/100 ml. Съдържанието на ешерихия коли от централния водоизточник в село Градище е 8 КОЕ/100 ml, а на коли форми 10 КОЕ/100 ml. Във водата от централния водоизточник в село  Агатово е установен неприемлив мирис и остатъчен хлор в количество 0,60 mg/l при норма от 0,3 до 0,4 mg/l.

Надежда КРЪСТЕВА