Жена от Добрич спечели дело срещу електроразпределителната компания в Североизточна България

Окръжен съд – Добрич се е произнесъл в полза на жена, завела иск срещу „Енерго – Про Продажби“ АД заради завишени сметки за ток. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Окръжните магистрати са потвърдили на втора инстанция, че клиентката на дружеството не дължи над 2000 лева за двумесечно потребление на електроенергия. 33-годишната жена е оспорила по съдебен път две сметки за ток от 2015 година. По едната е трябвало да се платят 1021.94 лв., а по другата – 1172.74 лева, като сумите били начислени за потребление на ел. енергия в периода от 2 септември до 31 октомври 2015 година. Събраните по делото доказателства сочат, че доставяната в имота на жената електроенергия в този период била отчитана с електромер, монтиран през 2014 г. и за първи път проверен за точност на 12 ноември 2015 година, като проверката била направена по искане на клиентката. На място било установено, че уредът отчита електроенергия и при положение, в което такава не се подава. Електромерът бил подложен и на метрологична експертиза, която констатирала, че средството за измерване е манипулирано – бил добавен чужд елемент в шунтовата верига, което водело до отклонение в отчитането с плюс 29.80%. Въз основа на тези доказателства Окръжният съд заключи, че щом като в случая средството за техническо измерване не е отчитало точно, показанията му не са критерий за реално доставената електроенергия. Магистратите смятат, че е трябвало да се извърши преизчисляване и тогава добричлийката би дължала сумите по коригираните сметки. В случая обаче преизчисляване на доставените количества електроенергия и корекция на сметките за стойността й не са извършвани. От предоставените пред съда фактури е видно, че начислените с тях задължения са за стойността на отчетената, а не на преизчислената електроенергия. Решението на Окръжен съд – Добрич не подлежи на обжалване.