Жени-предприемачи от Северозападна България получават материална подкрепа

Жени-предприемачи от Северозападна България получават материална подкрепа от микрофон, съобщиха от две неправителствени фондации. Те организират информационни срещи за популяризиране на микрофонда, предоставящ материална подкрепа на жени-предприемачи от Северозападна България. Целта на срещите е желаещите от Видин, Враца, Монтана и Лом да се запознаят с възможностите, които дава фонда, както и да се дадат пояснения относно процедурата за кандидатстване и оценка, както и да представят фирмите-участнички в инициативата.

Основната цел на Фонда е да подкрепи жени-предприемачи от Северозападна България, които са стартирали или планират да стартират собствен бизнес. Организаторите насърчават кандидатстването както на стандартни бизнеси, така и социални предприемачи, включително на неправителствени организации.

Към началото на информационната капания  са включени стоки и услуги на обща стойност над 5000 лв. като има безплатни регистрации на юридическо лице, счетоводно обслужване за една година, споделено работно пространство и изработка на сайтове за стартиращи бизнеси. Кандидатстването за материална подкрепа за тази сесия е с краен срок 19 януари, а ваучерите за „наградния фонд“ ще бъдат връчени на 30 януари 2020 г. в София. Кандидатстването става онлайн с подаване на формуляр. Основният критерий, който ще се прилага при оценката на кандидатурите е, дали може да им се осигури адекватна подкрепа и дали наличните стоки и услуги отговарят на нуждите на стартиращите бизнеси.