Живко Табаков представи предизборната програма на „Движение България на гражданите“-Бургас

Снимка: Радио "Фокус"-Бургас

Бургас. Живко Табаков представи предизборната програма на „Движение България на гражданите“-Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. „Програмата ни е озаглавена с името „Програмата на Живко Табаков за Бургас. Но ако трябва да я перефразирам, бих я нарекъл „Програмата на бургазлии за Бургас“, каза общинският съветник Живко Табаков.  Това е така, защото върху нея работим от много месеци, аз като общински съветник съм имал много свои каузи и инициативи и винаги съм имал в себе си визията за развитието на града. За нас беше важно първо да съберем нашия екип и също така да се допитаме до хората. Относно програмата, която сме създали до момента е в 11 глави, над 180 мерки и близо 50 страници. „Това е програма, която ще продължи развитието на Бургас, но и ще обгради постигнатото като  ще подобри живота на нашите съграждани само в рамките на три години. Също така бих я определил като програма за просперитет, промяна и равенство в качеството на живот във всички населени места, квартали и комплекси в Община Бургас. Това е програма целяща икономическия подем, подобряване качеството на здравеопазването, образованието и екологията“, заяви Табаков и добави, че програмата няма да бъде затворена, а ще остане отворена до стартирането на кампанията. „В рамките на тези 10 седмици, колкото и да сме били активни в социалните мрежи, смятам, че имаме нужда да излезем и комуникираме с бургазлии, отворени сме към всякакви нови предложения“, добави Табаков. Общинския съветник представи 39 неща, които ще променят живота на жителите на Бургас: 1. Ще привлечем инвеститори с големи логистични бази и ще въведем данъчни облекчения за фирми и предприятия с над 500 души работна ръка за срок от 5 години; 2. Ще облекчим лицензионните режими. В рамките на три дни администрацията да е готова да отговори на запитвания и заявки от страна на стратегически инвеститори; 3. Ще привлечем големи компании за карго полети, които да увеличат ползването на карго терминала на Летище Бургас; 4. Ще облекчим от местни данъци и такси бизнеса, реинвестиращ своята печалба в местни дълготрайни активи или екологично оборудване и съоръжения през годината на инвестицията; 5. Ще облекчим режима за издаване на разрешителни и уведомления; 6. Ще привлечем инвеститорски интерес към създаването на хотелски бази; 7. Ще отделим средства за субсидиране на нискотарифни авиокомпании; 8. Ще създадем атракционна автобусна линия чрез публично-частно партньорство; 9. Ще въведем по-ниски прагове като допустими стойности на замърсяване за производствените замърсители; 10. Ще вложим минимум 2 % от общинския бюджет в мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух, екология и в провеждане на контролни и превантивни дейности за предотвратяване на замърсявания; 11. Ще изградим шумоизолиращи прегради по големите пътни артерии, които минават през жилищните райони; 12. Ще облагородим изоставените зони на територията на цялата община чрез превръщането им в зелени площи и паркинги с цел намаляването на фини прахови частици; 13. Ще извършим цялостна реорганизация на административното ръководство на всички общински медицински центрове и лечебни заведения с цел икономия на общински средства и инвестирането им обратно за повишаване на медицинското обслужване; 14. Ще ремонтираме техническите бази на Психодиспансера и Белодробната болница; 15. Ще създадем общинско търговско дружество „Общински аптеки”; 16. Ще инициираме повече ефективни кампании за превенция на социалнозначими заболявания; 17. Ще направим задълбочен анализ и корекция на транспортната схема на територията на община Бургас; 18. Ще въведем електронна карта, която да обединява всички услуги, предоставяни от общината – транспорт, наем на велосипед, паркиране, посещение на музеи, спортни комплекси, посещение на туристически атракции и др.; 19. Ще премахнем „Зелената зона” през почивните дни; 20. Ще изготвим карта с велосипедните маршрути и стратегия за велосипеден транспорт; 21. Ще въведем видеонаблюдение във всички комплекси и квартали. Ще разширим звеното за денонощен мониторинг; 22. Ще въведем сертификати за качество на нощните клубове, които освен бизнеса си, интегрират и превантивни програми по отношение на употребата на наркотици, алкохол, шофиране и др.; 23. Ще създадем антикорупционна комисия; 24. Ще създадем Обществен (граждански) съвет за междуетническа и социална интеграция на социално уязвими групи (включително и за хора с увреждания) и малцинствени общности като постоянен орган към Община Бургас или Общинския съвет с право на нормативна (законодателна) инициатива; 25. Ще въведем достъпни образователни квалификационни и преквалификационни курсове за хора с увреждания; 26. Ще увеличим бюджета за пенсионерските клубове с цел издръжка, социални придобивки и култура; 27. Ще осигурим самостоятелна сграда на Английската езикова гимназия „Гео Милев”; 28. Ще осигурим преминаването на професионалните гимназии изцяло на дуално обучение; 29. Ще създадем Морски колеж и общински морски квалификационен център; 30. Ще увеличим средствата за провеждането на спортни мероприятия на територията на община Бургас; 31. Ще удвоим средствата за развитие на масовия спорт; 32. Ще предприемем мерки по разрешаване на проблема със стадионите „Черноморец” и „Лазур”; 33. Ще създадем детски киноцентър, който да действа и като Център на изкуствата; 34. Ще създадем Черноморска международна галерия за съвременно изкуство; 35. Ще обособим пространство за бургаските занаятчии; 36. Ще преразгледаме Общия устройствен план с цел ограничаване на презастрояването в Бургас; 37. Ще развиваме приоритетно комплексите, кварталите и малките населени места в община Бургас; 38. Ще решим казуса с дупката на площад „Тройката”; 39. Ще въведем райони и пряко избираеми районни кметове.
Деница ДИМИТРОВА