Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Предвиждаме мащабни инициативи по залесяване – всяко дърво означава пречистен въздух и повече екологичност

Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора, в интервюто за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Водещ: Каква част от бюджета на Стара Загора сте предвидили за екология?

Живко Тодоров: Ако можем да говорим за екология, тя включва много различни мерки, които трябва да вземе общината. И, разбира се, най-важната от тях, това е градският транспорт. Той трябва да бъде привлекателен и добър за хората така, че да го използват. Тази година в бюджета и по европейски програми ние ще направим много подобрения в градския транспорт. Освен обновените автобуси и тролеи, които хората вече използват, ще въведем автоматична система за таксуване на пътниците, която значително ще облекчи тяхното пътуване, ще даде възможност за комбинирани пътувания и ще направи по-привлекателен градския транспорт. Отделно от това, ще имаме видеонаблюдение и интелигенти светофари, които ще пропускат с предимство градския транспорт, което също ще даде възможност на повече хора да го ползват, за да стигнат по-бързо от едно място до друго. Освен това, тази година започваме и с повече миене на улиците, за да може да се отмиват фините прахови частици, които се отделят от въздуха. Мога да кажа, че това дава сериозен ефект, защото за миналата година ние почти нямаме превишения на фини прахови частици, което е много положително за Стара Загора в сравнение с предходни години. Отделно от това продължава и газификацията на различни квартали на Стара Загора, така че това е благодарение на частното дружество, което подобрява своята дейност, което дава възможност на хората да се отопляват по-евтино и да не използват толкова твърдо гориво, което също замърсява въздуха, както знаете. Така че това са различни комплексни мерки, които ние предприемаме и които смятаме, че ще дават положителен ефект през следващите години. Тази година предвиждаме и няколко мащабни инициативи по залесяване, които също ще дадат ефект напред във времето. Гледаме и към бъдещето, защото всяко едно дърво означава пречистен въздух и повече екологичност.

Водещ: А какво представлява автоматичната система в градския транспорт?

Живко Тодоров: Това представлява, вместо кондукторите и билетчетата, които в момента ние трябва да издаване на пътниците, ще имаме електронни  карти, с които ще могат пътниците да се самотаксуват при влизане в градския транспорт. В тях ще включим комбинирани пътувания така, че да бъде много по-удобна услугата, да нямам нужда от контрольори и съответно да повишим и самото качество. А и в 21 век, когато технологиите вече са много по-напред, това е най-добрият начин да организираме тази част от таксуването и контрола върху пътниците.

Водещ: Г-н Тодоров, изпълнявате ли проекти по Оперативна програма „Околна среда“?

Живко Тодоров: По „Околна среда“ в момента не изпълняваме, но започнахме да изпълняваме по ПУДООС – мащабен проект за подмяна на канализацията и водоснабдяването на квартал „Самара 1“. Там ще подменим напълно водопроводите, канализацията на хората, след което ще  ремонтираме улици, тротоари и пътните настилки.

Водещ: А що се отнася до контрола на отпадъците в общината, как се осъществява той?

Живко Тодоров: В момента повишаваме капацитета на звеното за екоконтрол, защото за съжаление поради липсата на култура, зачестяват случаите, в които различни строителни фирми изхвърлят отпадъци в природата и по този начин замърсяват и града и околните територии. Така че ще започнем много по-стриктен контрол, включително и с видеонаблюдение, за да можем да установяваме тези нарушители. Проведохме обществена поръчка за ликвидиране на незаконни сметища, които са се образували. И по този начин ще можем да премахнем тези, които сме установили към момента.

Водещ: Развивате ли системата за разделно събиране на отпадъци в Стара Загора?

Живко Тодоров: В Става Загора имаме такава система. Тя се изпълнява коректно и точно към момента. Искам да призова хората, които изхвърлят битовия си отпадък в контейнерите за разделно събиране, да не го правят, защото това не е в техен интерес включително и не е в интерес на природата.

Водещ: Г-н Тодоров, какви въпроси най-често се налага да решавате, поставени от граждани, свързани с околната среда и чистотата на Стара Загора?

Живко Тодоров: Най-вече се занимаваме с незаконни сметища, замърсяване от човешка намеса. И затова призовавам най-вече за култура в хората и възпитание, защото няма как общината да бъде полицай, който да преследва и глобява всички нарушители. По-добре е да имаме по-малко нарушители.

Водещ: Ако трябва да направите изречение с думата „еко“, как ще звучи вашето изречение?

Живко Тодоров: Екологията – това е грижа за земята и за средата, в която живеем. И ние всички трябва да го спазваме, защото това в крайна сметка е най-важно – да запазим живота, да запазим биоразнообразието, да запазим планетата, ако щете, от вредните ефекти, които човек сам причинява върху природата.

Йоланда ПЕЛОВА