Жители на Езерово организират протести срещу инвестиционно намерение за обособяване на площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци в селото

Жители на село Езерово организират протести срещу инвестиционно намерение за обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци в населеното място. Пред Радио „Фокус“ – Варна кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов заяви, че на 10 юли в общинската администрация е постъпило инвестиционно намерение от фирма със седалище в Силистра за обособяване на площадка за временно съхраняване на опасни отпадъци до 50 тона. „Инвестиционното намерение, изпратено и до РИОСВ – Варна, е за ползване на площ от 20 дка за съхранение на опасни отпадъци до 50 тона. Общата площ на целия имот е 131 224 кв. метра“, допълни кметът. В документа за уведомление е посочено, че имотът е собственост на ТЕЦ Варна и ще бъде използван от възложителя на база договор за наем. Инж. Деян Иванов отбеляза, че информацията за инвестиционното предложение е достъпна на интернет страницата на Община Белослав, в сградата на общинската администрация, стая 104, както и в сградата на кметство село Езерово. Писмени възражения, мнения, становища или препоръки се подават по официалния ред в сградата на РИОСВ – Варна, в Общинска администрация – Белослав, както и в кметство село Езерово до 11 август.

В началото на седмицата в сградата на Народно читалище „Искра“ в село Езерово се проведе пореден протест срещу инвестиционното намерение, което засяга част от имот по плана на населеното място. „Село Езерово се развива добре, жителите на населеното място са 1920 по официални данни. В района има много промишлени предприятия и това е болна тема за населението“, добави инж. Деян Иванов.

Инициирана е подписка от засегнатите жители от село Езерово, които в края на идната седмица организират последващи протести срещу инвестиционното намерение.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА