Забавени трудови възнаграждения в размер на близо 90 хиляди лева са изплатени във Велико Търново от началото на годината

Велико Търново. Забавени трудови възнаграждения в размер на близо 90 хиляди лева са изплатени след намесата на Инспекцията по труда във Велико Търново от началото на годината. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново инж. Невена Стефанова, директор на Дирекция „Иснпекция по труда“. Тя посочи, че от началото на годината са констатирани случаи на забавено изплащане на работни заплати на стойност 63 407 лева. За тези случаи са издадени задължителни за изпълнение предписания с определен от инспекцията по труда срок, възнагражденията да бъдат изплатени на съответните работници и служители спрямо, които е констатирана забавата. „При извършени последващи проверки е установено, че сумата на изплатените трудови възнаграждения след намесата на Дирекция „Инспекция по труда“ град Велико Търново е 89 610 лева“, посочи инж. Стефанова. Тя допълни, че за констатираните нарушения са приложени принудителни административни мерки спрямо проверените работодатели, като са дадени задължителни за изпълнения предписания; спрени са и машини и съоръжения. Съставени 46 броя актове за установяване на административни нарушения, в това число 8 броя за неизпълнени предписания, дадени от Дирекция „Инспекция по труда“ Велико Търново. Инж. Невена Стефанова посочи, че през първите три месеца на годината са постъпили 29 сигнала от граждани, като 13 от тях са свързани със заплащането на труда на работещите.

Надежда КРЪСТЕВА