Забрана за ползване на водните площи по поречието на река Дунав, на територията на област Видин

Областният управител Албена Георгиева издаде заповед за забрана за къпане в река Дунав по цялото поречие на територията на областта. Това съобщиха за Радио „Фокус“-Видин от областната администрация.  Заповедта е в сила от 28.05.2019 г. и ще важи до края на летния сезон. Административният акт е издаден на основание Закона за водите и във връзка с писмо от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), в което се изразява становище, послужило за мотивите към заповедта.  Директорът на РЗИ – Видин е представил информация за резултатите от взети на 8 май проби от повърхностните води на река Дунав до крепостта „Баба Вида“. Водите на р. Дунав се класифицират като „лоши“.  Регионална здравна инспекция – Видин информира, че къпането в Дунав е свързано с риск от излагане на замърсяване с неблагоприятни за здравето последици и е предложило да  се издаде заповед за забрана за къпане в река Дунав на територията на област Видин.

Заповедта на областния управител е сведена до знанието на съответните кметове и кметски наместници за изпълнение, и до Регионално управление на образованието за сведение. Копие от нея е изпратено на директора на Регионална здравна инспекция – Видин, Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен и на Областния съвет на Български червен кръст – Видин, също за сведение. Областният управител призовава за стриктно спазване на забраната с цел опазване живота и здравето на хората.