Завишени количества на нитрати са установени в местни обществени чешми в населени места във Варненска област

Завишени количества на нитрати са установени в местни обществени чешми в населени места във Варненска област. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната здравна инспекция във Варна. Според мониторинга за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 15 – 30 юни нитрати над нормата са констатирани при проби на зоните за водоснабдяване в селата Изгрев и Здравец. Завишени стойности на нитрати са установени и при мониторинга на местни водоизточници „Горчивата чешма“, с. Каменар, чешма № 1 в парка на с. Тополи, чешма № 2 в парка на с. Тополи, чешма в с. Звездица, на завоя. При изследваните проби по микробиологични показатели завишени стойности на колиформи и ентерококи са установени при местни водоизточници „Горчивата чешма“ в с. Каменар, чешма „Аязмото“, кв. „Виница“, чешма „Манастирска изба“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. При минерална чешма в кв. „Аспарухово“, до „Багра“, също са установени завишени стойности на колиформи.

Във връзка с установените отклонения на микробиологични и химични показатели на питейната вода са издадени 2 предписания до ръководителя на ЕТР при ВиК – Варна за проучване на причините и за провеждане на учестен мониторинг в съответните пунктове до получаване на стандартен резултат. Във връзка с установени отклонения на микробиологичните показатели и трайни отклонения по показател „нитрати” на местните обществени чешми, в това число и на местна минерална чешма, са издадени 7 предписания до кметовете на съответните общини за поставяне на трайна маркировка, уточниха от здравната инспекция.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА