Завършва кампанията в изпълнение на Плана за управление на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Черноморски район“ завършва кампанията в изпълнение на мерки от Плана за управление на риска от наводнения през 2017 г. с обучително-информационна среща между заинтересованите страни в областите Варна и Добрич. Това съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“. Срещата ще е на 27 ноември  от 10.30 ч в хотел „Голдън тюлип“, Варна. Поканени са представители на общини, водоползватели, застрахователни дружества, БЧК и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Целта е да бъде обменена информация за развитие на умения за реакция в случай на наводнение. С приоритет са обхванати районите с потенциален риск от наводнения в териториалния обхват на Басейнова дирекция.