Задълбочен анализ на финансирането на детските градини ще прави тристранният отраслов съвет за образование в Община Смолян

Снимка: РУО - Смолян

По искане на общинското ръководство на Съюза на българските учители се проведе заседание на Тристранния отраслов съвет за образование в община Смолян. Това съобщиха от Регионалното управление на образованието – Смолян. Заседанието се ръководи от Николай Мелемов – кмет на общината. Присъстваха Момчил Николов – секретар на общината, Мария Семерджиева – общински съветник и началник на РУО на МОН, представители на работодателските структури и на синдикатите в общината.

На заседанието се обсъди изпълнението на КТД /Колективен трудов договор/ за системата на предучилищното и училищното образование и анексите към него.

Председателят на ОбКС на СБУ- Мария Жайгарова постави за разглеждане проблеми, свързани с финансирането на отделни дейности в детските градини, по които всички участници в заседанието изразиха становище.

Положително разбиране по поставените въпроси изрази кметът на Община Смолян Николай Мелемов. Конструктивно предложение за бъдещата работа на Тристранния съвет направи Мария Семерджиева, след което се реши да се направи задълбочен анализ на финансирането на детските градини. Той да се представи на заседанието на Общинския съвет на 25. 02. 2020г. и да послужи за вземане на конкретни решения за начина на финансиране на детските градини, което ще даде възможност за диференциране на отговорностите на всички участници в образователния процес в детските градини.