Заключителна работна среща по проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN” се проведе във Варна

Заключителна работна среща по проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN” се проведе във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна. Проектът се изпълнява по програма „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година, и е на стойност 585 714 евро. Бенефициент е Институт по океанология към Българска академия на науките, а като партньори по проекта са Община Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна. На заключителната работна среща присъстваха проф. Атанас Палазов от Института по океанология, който е ръководител на проекта, Руска Бояджиева, зам.-кмет на Община Бургас, и Таня Милкова, началник на отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ към Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна. Главната цел на проекта, който приключва в края на месец април,  е създаването на инструменти за оценка на състоянието на морската среда чрез прилагане на нови технологии, иновации и най-добри практики за справяне с трите основни области на интерес от Рамковата директива за морска стратегия, страдащи от липсата на данни – морските отпадъци, еутрофикацията на повърхностните води и подводния шум. Основните задачи по проекта са откриване, класифициране и оценка на морските отпадъци в крайбрежните райони – плажовете, морската повърхност и морското дъно, регулярен мониторинг на еутрофикацията на повърхностните води в големи акватории, както и мониторинг на подводния шум. По проекта са доставени и инсталирани мобилни океаграфски системи за мониторинг на повърхностните води на Черно море, доставено е оборудване за инсталиране на кораби доброволци, безпилотен летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на отпадъците по плажовете и морската повърхност, както и стационарни системи хидрофони за пасивен акустичен мониторинг на подводния шум. Планирани са пилотни мониторингови полигони за наблюдение на морските отпадъци и подводния шум кампании за мониторинг на отпадъците по бреговата ивица за Северното и Южното Черноморие, включващо обучение на студенти и ученици, както и промотиране на резултатите от изпълнението на проекта и широко разпространение на събраните данни и постигнатите резултати.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА