Законно регламентирана сеч в размер на 550 000 куб. м. извършва годишно  Северноцентрално държавно предприятие – Габрово

Велико Търново. Законно регламентирана сеч в размер на 550 000 куб. м. извършва годишно  Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико Търново зам.-директорът инж. Тодор Бонев. Той отбеляза, че за всяка сеч се издават разрешителни. Те са планирани за 10 години напред. „Гората не е като картина, която не се променя. Това са живи организми, които растат и развиват. Целта на лесовъда е да отглежда и да стопанисва тази гора по такъв начин, че екологичното равновесие да не се разрушава и добиваната при отглеждането дървесина да бъде в полза на обществото“, посочи инж. Бонев. Той допълни, че при създаването на една букова гора, на площ от 1 дка се залесяват 1000 фиданки, с височина 15-20 см. Когато гората достигне възраст от 120 години, на този декар обаче ще останат едва 10 дървета, тъй като останалите 990 ще загинат. Задачата на лесовъдите е да отсекат отпадащите дървета ида предоставят материала в полза на обществото. Инж. Бонев посочи, че дървесината, която се използва в промишлеността е законно добита. По думите му процентът на незаконната сеч в малък и тя се установява от горските стражари. Той отбеляза,, че на 1500 хектара гора има един човек, отговарящ за опазването на горските площи.

Надежда КРЪСТЕВА