Зам.-кметът Тодор Чобанов: Най-накрая имаме ясни, обективни и проверими правила за прием на първокласници в София

Тодор Чобанов

Предстои същинската кампания по записването на първокласници по новата система в общинските училища в София ,  която ще започне след броени дни. Подробности ще разберем от  зам.-кметът д-р Тодор Чобанов.

 

Водещ: За новата система на прием на първокласниците в София разговаряме с д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по култура, образование, спорт и превенция на зависимости в Столична община. Какви са основните промени, разкажете, за приема на първокласниците? Казвате, нови правила.

Тодор Чобанов: Не говорим въобще за промени, а за въвеждане на система за прием в първи клас, тъй като до момента правила въобще нямаше. Всички си спомняме за едни много страшни опашки, с дни наред чакане на определен момент да настъпи от родителите, с много напрежение, със силни съмнения за корупция. И заради всичко това новият Закон за училищното и предучилищното образование предвиди са се изработят и да се приемат правила за прием в първи клас. За съжаление, министерството, може би притиснато от сроковете или с други съображения, делегира на нас своя ангажимент да организира тези правила чрез така наречената Наредба №10. Но ние, в рамките на сроковете, с които разполагахме, събрахме много широка работна група и се изработиха едни правила, които действат на територията на София за общинските училища и се опитват, според мен доста ясно, да поставят реални, обективни критерии за приема на деца в първи клас.

Водещ: Какви са тези правила?

Тодор Чобанов: Правилата са конкретни и става дума за критерии, които носят точки. Извършва се класиране, в резултат на което имаме съвсем обективен прием, прозрачен, за всяка паралелка. Всеки заинтересован може да отвори съответните страници – много училища са ги качили правилата, където са описани всички критерии за прием. Те са понастоящем 14 критерия, с възможност за допълнителни, но да кажем, че са в няколко основни групи. В първата група – това са критерии, свързани с адреса, които носят, логично, най-много точки, тъй като е записано в наредбата на министерството, че настоящият адрес и близостта на училище трябва да бъде основен критерии. След това имаме т.нар. „Социални критерии“. Това са критерии, свързани с наличие на починали родители, един или двама, трайни увреждания, многодетни семейства, приемни семейства. И третата група критерии са т.нар. „Допълнителни критерии“, които се приемат от педагогическите съвети на всяко училище и носят до 22 точки. Но системата е така прецизирана, че най-много точки да получават именно родителите за критерия „Настоящ адрес в непосредствените околности на училището“.

Водещ: Съвместно с кого са разработени новите правила за първокласниците в столичните училища?

Тодор Чобанов: Много голяма е работната група. В нея участваха наистина много, много експерти от нашата администрация, четири-пет директора на известни училища с голям интерес към тях, участваха наши колеги от Общинския съвет, които са специалисти в сферата на образованието, участваха представители на големите родителски организации, родители, които се появиха сами – дойдоха и казаха: „Желаем да се включим в работата“, бяха поканен и участваха. Така че изключително широк консултативен процес. Това е една система, която на база на опита от тазгодишната кампания, ще бъде подобрявана в последствие още, за да видим все пак животът как ще ни подреди нещата в София и ще направим изводи – ако има сериозни проблеми, ще ги прецизираме в текста. Но ние сме проиграли немалко сценарии с колегите. Тук са направени примерни класирания за конкретни училища, правим консултации. Имаме някои райони, където има питания от родители, жалби и се опитваме да отговорим на абсолютно всички случаи, ако се налагат корекции на картовите материали. Занимавахме се с граничните случаи. Опитваме се максимално обективно да подходим във всеки конкретен случай.

Водещ: Откога родителите ще могат да подават заявления по тези нови критерии и нова система?

Тодор Чобанов: Първият срок беше след 15 март да обявят всички педагогически съвети на всички училища, където ще се извършва прием, въпросните допълнителни критерии. След това, от 18 април до 19 май, родителите ще подават заявления за първо класиране. Това е срокът, който е пред нас. И първо класиране ще бъде обявено на 2 юни. Можем да кажем, че се намираме в навечерието на същинската кампания по записването, която ще започне на 18 април.

Водещ: Можем ли да разясним на нашите слушатели, съвсем сбито и кратко, какво ще се случи при по-голям брой желаещи да бъдат приети в първи клас?

Тодор Чобанов: Едва ли ще има ситуации, в които много деца да получат един и същ брой точки, но ако има такива, е разписан специален текст, който позволява на педагогическите съвет ида преценят и да определят допълнителни правила, така че да могат да извършат реално прием. Вписан е такъв текст, който гласи буквално, че в случай, че когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, общественият съвет на училището предлага начин за класиране. Общественият съвет – само да поясним за слушателите – е по-разширеният орган. Той включва в своя състав не само служители, педагози, но и представители на различни организации, на родителите, местната администрация, така че това е един доста по-широк консултативен орган, който ще извърши реално класирането в този случай.

Това е първият случай, когато ние най-накрая имаме ясни, обективни, проверими правила и всичко – с една голяма прозрачност и с цялата информация, изнесена на сайтовете на училищата и на местата, където – в училище всеки се интересува, има табла за обяви – да види за какво става въпрос, кои са класираните деца, колко точки има всяко дете. Това са едни много обективни и прозрачни правила.

Водещ: Край на дългите опашки на родители, чакащи?

Тодор Чобанов: Да, защото наистина, за разлика от преди, когато нямаше правила, сега имаме едни съвсем ясни, прозрачни, обективни правила.

Милослава АНГЕЛОВА