Зам.-министър Таня Михайлова, МОН: Важно е да обучаваме ученици по професии, в които ще има недостиг на кадри

снимка: pixabay.com

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова за предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“.

 

 

Водещ: От Министерство на образованието и науката неведнъж сте заявявали, че извеждате на преден план като политика професионалното образование. Ще се опитате да увеличите броя на учениците, които да получават професионално образование, но как ще се осъществява приемът в професионалните направления с оглед промените?
Таня Михайлова: Не само искаме да се увеличи приемът в професионалните направления и изобщо учениците в професионално образование, но изключително важно е те да се обучават по специалности, които са необходими за икономиката и за които се очаква да има бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда. Това вече се случва. Първата стъпка е по отношение на изготвянето на план-приема, който в момента тече като дейност във всяка една професионална гимназия. Ние сме готови с един индикативен списък, който дава информация за професионалните направления, за професиите в тях и специалностите, за които се очаква такъв недостиг на кадри. Също така изработихме един механизъм, който да бъде на разположение на всички, които осъществяват прием в професионални паралелки в съответните професионални гимназии или обединени училища, или са посредничели с професионални паралелки. Той поетапно дава стъпките и отговорниците на всеки за осъществяването на план-приема до стигане на неговото утвърждаване. Към момента конкретно говорим за 55 специалности съответно в 12 професионални направления.
Водещ: Можем ли да дадем пример?
Таня Михайлова: Ще започна първо с професионалните направления, Професиите и специалностите вече са подпоказатели на професионалните направления. Ние не сме изненадани от професионалните направления, които излязоха в този списък – „Машиностроене, металообработване и металургия“, „Електротехника и енергетика“, „Моторни превозни средства“, „Кораби и мореплавателни средства“, транспортите услуги, в хранителните технологии.
Механизмът за изготвяне на план-прием в професионалните гимназии е разработен с подкрепата на национално представителните организации на работодателите. От една страна сме описали дейностите, сроковете, отговорниците. По някои дейности например отговорниците са национално представителните организации, по други са регионални или секторни организации на работодателите. По други дейности, чисто административно, отговарят Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, регионалните управления и безспорно самите професионални гимназии. Регионалното управление е мястото, където ще се организират срещи с директорите на всички средни училища, с експертите, представители на общините, на работодателите, членовете на комисиите по заетостта, с фирмите партньори – най-важният партньор в момента на професионалните гимназии, бюрата по труда. И това ще са и най-работещите срещи, защото там може да се стигне до конкретни решения за определени специалности.
Водещ: Да разбирам, че има отклик от всички тези структури, има добра комуникация?
Таня Михайлова: Смятам, че комуникацията е на ниво и смятам, че всички гледаме в една посока. Знаете, че още от лятото всеки месец имаме среща на министъра на образованието и науката с всички участници, които са свързани с развитието на професионалното образование. И този механизъм дойде именно и като отговор на много от нашите дискусии.
Водещ: Какви срокове си поставяте предвид всички тези дейности и мерки, които разработвате?
Таня Михайлова: В случая механизмът е така направен, че той може всяка учебна година да се реализира. И естествено, че има възможност, гъвкав е, адаптивен е, би могъл да бъде променен така, че да работи по-добре. Сега ще видим как ще работи. Педагогическите съвети трябва да предложат общия план-прием в училището до 15 януари. Той трябва да бъде съгласуван до 15 февруари от началника на регионалното управление на образованието. До 1 март това предложение трябва да бъде внесено при министъра на образованието. Крайният срок за утвърждаване е 30 март. Но сега е най-активната работа по училища.
Когато се заявят паралелките, ще можем да ви кажем по отношение на новия план-прием какъв е броят им, както и видовете специалности от професии и професионални направления.
Водещ: За даден регион?
Таня Михайлова: Да, да. Предложението за план-приема винаги минава през регионалните управления.
Водещ: Говорим за дефицити, които са установени в някои направления от МОН и заедно с бизнеса в съвместна работа. На какво отдавате тези дефицити по отношение на определени специалности?
Таня Михайлова: Професионалното образование дава много бърза реализация на завършилите. И това е нещо, което в годините като че ли не сме си го казвали много често. Още повече, че учениците, които завършват професионални гимназии, започват веднага да работят. В определени професионални направления те взимат една доста добра заплата, която им позволява най-вече независимост, дава им една самостоятелност. Естествено те могат да продължат своето образование.
Трябва да се знае, че някои професии съвсем не се упражняват така, както е било в миналото. Ако аз ви кажа за специалност „стругар“ , първото, което ще изникне в съзнанието Ви, може би е стругар с гащеризон, омазани ръце в масло, един молив да държи. Истината е, че в момента стругар преди всичко означава човек, който да може да работи на машина с цифрово и програмно управление. Разликата е огромна, защото за тези години професията остава като цяло. В крайна сметка стругът е металорежеща машина, но самите машини вече са променени. Технологиите са на изключително високо ниво. Всъщност големият бум на технологиите води до промяна на същността на специалността. Иначе принципите са едни и същи – така или иначе има металообработка. И в същото време условията, в които вече се работи, технологията, която се осъществява, е много по-различна. Да напишеш една програма за струг с цифрово програмно управление, не е лесно. Та ето разликата, която някак си ние не я казваме. А в същото време е и изключително добре платена работа. Така че, виждате, динамично е времето, променят се характеристиките на самите професии, променят се условията, в които се осъществяват.
Водещ: Добре, добро възнаграждение след завършване на професионално образование, осигуряване, както казвате, на финансова независимост и самостоятелност и въпреки това сякаш има отлив, има липса на достатъчно висок интерес. На какво се дължи това?
Таня Михайлова: Причините са много, те са комплексни. Това Ви казвам, до голяма степен е и общественото мнение. Всъщност учениците в 7-ми клас не избират професията. Обикновено изборът се прави от родителите. Вие знаете всички за приказката, че царският син не успял веднага да спечели любимата си само защото е син на царя, а е трябвало да има занаят. Това не означава затваряне на възможностите, пак можеш да продължиш да учиш. Ученето е през целия живот. Можеш през годините да промениш професионалното направление, в което се реализираш. А има и друг момент. Много често ние казваме, че след завършване на една специалност с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по друга специалност, се оказва, че ти се връщаш към средното образование и работиш по своята специалност.
Водещ: Споменахте, че след 7-ми клас родителите насочват, записват децата си. Работи ли се в посока осведоменост на родителите в такъв случай?
Таня Михайлова: Да. Много важно е ранното кариерно ориентиране. Освен всичко ние разработваме една възможност в училище да може някои часове, които са свързани с определени професии, освен чисто теоретично да бъдат представени като научни факти и като съответно знания, да имаме примера и на хора, които работят в това направление. Да приемем, че часът е по физика за електричеството. Във втори час спокойно може да бъде гост един представител на енергоразпределително дружество или човек, който непосредствено поддържа електрически инсталации, за да може да обясни самата приложимост. Тоест, практическото ориентиране на тези часове, също много важен момент за промяна на самото отношение към професионалното образование. Така че има достатъчно различни възможности.
Ние още от лятото започнахме активна работа, типовите учебни планове са разработени съвместно с бизнеса. Учебните програми за 8-ми и 9-ти клас също заедно са разработени. Много активно наистина работим с бизнеса, говорим на един език, имаме една обща цел. Надявам се нещата да се случат. Още повече, че аз специално със самочувствие бих казала, че имам и специалност, освен всичко друго, което съм учила, имам и специалност, която е свързана с професията „Техник на очна оптика“. Така че това, което имаме в ръцете, и съответно като знание и като умения, никой не може да ни го вземе. И в един момент винаги можеш да го използваш. Предимствата са големи на професионалното образование. Смятам, че ще ги изтъкваме все по-често.
Милослава АНГЕЛОВА