Зам.-министър Таня Михайлова, МОН: И тази година продължават обученията по професията „Приложен програмист“ по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Зам.-министър Таня Михайлова

Интервю със зам.-министър Таня Михайлова за  Радио „Фокус“.

 

Водещ: За втора поредна година започват обученията по професията „Приложен програмист“ по Национална програма „Обучение за IT кариера“ на Министерството на образованието и науката в изградените пет IT центъра – в София, Бургас, Пловдив, Русе и Правец. Към някои от тях малко по-късно ще се насочим в рамките на предаването. За отзвука, за интереса на тази, все още бихме казали, нова професия, разговаряме със заместник-министъра на образованието и науката госпожа Таня Михайлова. Госпожо Михайлова, това бе най-новата професия у нас,  миналата година влезе в учебните програми на гимназиите.

Таня Михайлова: Това наистина е най-новата професия, разговорите основно бяха през 2016 г. От 2017 г. паралелките са факт в професионалните гимназии. Тази професия е разработена съвместно с представители и на IT сектора, и на бизнеса, и е по тяхна инициатива. Нещо повече, не само че ние осъществяваме държавен план-прием по тази професия в професионалните гимназии, а на база на „Приложен програмист“ се разработи Национална програма „Обучение за IT кариера“, което дава възможност на всички ученици, които не са в съответното професионално направление „Компютърни науки“, да могат да се регистрират и да преминат обучение. Те ще получат и свидетелство, че владеят тази професия. Няма ограничения за учениците, които ще кандидатстват, могат да бъдат и от различни гимназии, от средни училища. От професионалните гимназии също могат да участват. Единственото условие да не изучават същото в часовете, които са в професията, в която са се записали.

Водещ: В кой клас трябва да са учениците, за да могат да участват?

Таня Михайлова: 10 клас. Това е втората година от Националната програма и ако учениците, които са били приети в професионалните гимназии миналата година в 8 клас, а сега започват първите стъпки в 9-ти, то останалите, които започнаха по Националната програма, втората година са вече в 11 клас. 10-11-12 клас – това са трите години, в които това обучение се провежда. То става съвместно освен в трите центъра – Професионалната гимназия в Правец по компютърни технологии и системи, Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Русе, в Пловдив – Математическата гимназия, в Бургас Професионалната гимназия по електротехника и електроника, в София Технологичното училище „Електронни системи“. Това всъщност са петте центъра, те работят с техническите университети – с Техническия университет в София, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Пловдивския университет „П. Хилендарски“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. Ние имаме завършено партньорство, което не е само с бизнеса, със сектора, със самите ученици, с учителите, които преподават, а включвайки и самите университети. Смятам, че това е един изключително успешен модел. Има голям интерес към програмата. Дори бих казала, че в момента тече записването за учениците от 10 клас, които ще се включат в това обучение..

Водещ: Можем ли да говорим с цифри или на 5 октомври ще има актуализирани данни?

Таня Михайлова: На 5 октомври ще имаме информация за това колко са учениците във входящия тест, защото регистрираните кандидати ще имат един входящ тест, който показва насоченост към професиите на 14 октомври 2018 г.

Водещ: Какво съдържа тестът?

Таня Михайлова: Тестът е свързан с необходимите базови знания, за да могат да продължат своето обучение. Той е входящо ниво, за да може след това да се включат в съответните модули. А предлаганите са изключително актуални. Учебните програми също са разработени съвместно с партньорите от организациите и фирмите в IT сектора, като примерно Българската асоциация на софтуерните компании, Българската асоциация за информационни технологии, Българската аутсорсинг асоциация. Tова са формати в IT сектора, които не само че ни помагат за едно съвременно съдържание, но и те са хората, които имат потребност от тези кадри. Модулите са „Увод в програмирането“, „Програмиране“, „Увод в обект на ориентиране при програмиране“ и „Увод в алгоритмите и структурата от данни“, това са базови умения, които трябва да притежават бъдещите програмисти. Добре е да се знае, че занятията се провеждат и онлайн, освен че има и присъствени часове. Възможността учениците да могат и онлайн да участват в обучението също е едно голямо предимство.

Водещ: Колко часа годишно се провежда обучението?

Таня Михайлова: Общият брой часове за година са 324, от тях 234 са присъствени. Но това, което искам да подчертая е, че имаме едно по-гъвкаво обучение, което се съобразява с потребностите на конкретния ученик. Създават се условия за провеждане на софтуерно професионално образование, което не е без значение. Подходът, при който се обучават учениците, и най-вече то се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя и през ваканциите. Аз подчертавам, освен присъствено, имаме и онлайн възможност, като след като се запишат всички ученици, се разработва и конкретният график, по който ще се провеждат самите занятия. Важно е да се каже, че освен на присъствените часове, защото в т.ч. са и часовете за практически изпит, се отделят и такива за самоподготовка. И нещо повече, тази програма е социализирана, резултатите от всеки един модул, от изпитите се записват в личните картони на учениците, защото както в началото казах, обучението завършва със свидетелство за професионална квалификация. Т.е. още една пътека за придобиване на професионално образование, което е голямо предимство на програмата. Към тези пет центъра, са разпределени съответните региони. Подходено е по регионалния принцип – София-град, защото е с повече ученици, но да кажем учениците в Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Варна. Още едно голямо предимство и гъвкавост на самата програма, че когато има много ученици от едно населено място, ориентирано към даден център, се създава възможност да има изнесено обучение, т.е. да не е в центъра, за да не се налага учениците да пътуват.

Водещ: Могат ли ученици, 10-класници от съседни общини или области да кандидатстват спокойно в даден център?

Таня Михайлова: Кандидатстват по регионалния принцип. Въпросът е, че после може за тяхно удобство занятията да се провеждат в съответната община, стига да има материално-техническата база. Задачата на тези пет центъра е изключително отговорна, защото от една страна те изготвят онлайн платформата за представяне на учебното съдържание, самите тестови задачи, а те всъщност разработиха и процедурата за подбора на участниците.  Миналата година стартирахме с подготовката на учителите на лекторите, които провеждат обучението. Тази година, въпросната дейност не е необходимо да се провежда, но центровете са тези, които гарантират и провеждат тестовете в края на тригодишния период. Имаме и Комитет по наблюдение, който заседава и разглежда всички хипотези, които възникват. И затова искам да кажа, че  програмата е изключително полезна за учениците и за потребностите на пазара на труда. Защото знаете, че IT секторът е един от най-бурно развиващите се и ние имаме изключително голяма потребност от хора, които могат да създават такива електронни продукти и платформи – всичко, което е свързано с дигитализацията. Другото, което е, че всъщност програмата има и достатъчна степен на гъвкавост.

Водещ: Обучението безплатно ли е?

Таня Михайлова: Да, обучението е по Национална програма. Заплащането е от Националната програма.

Водещ: Вие казахте, че има голям интерес. Можете ли да ни припомните данните от 2017-та, реално от първата година?

Таня Михайлова: Да, от миналата година имаше над 900 кандидати, които кандидатстваха и всички минаха теста. Към момента все още тече кандидатстването. Колегите обмислят възможността, ако има голям интерес, да се увеличи малко времето за регистрация, но това пък е свързано и с времето на провеждане на занятията. Пак казвам, гъвкавостта  на програмата ще ни позволи да вземем винаги най-доброто решение за учениците.

Водещ: Можем ли да кажем къде е най-висок интересът от тези няколко области, в които има центрове?

Таня Михайлова: В град Пловдив има изключително голям интерес,  по принцип програмата се радва на голям интерес. В Пловдив може би имаше най-голяма резултатност, в София също голям интерес, в Правец. Съсредоточаването в тези центъра обуславя и равномерно разпределение на самите ученици.

Водещ: Високият интерес създава ли предпоставка за създаването на още центрове, работи ли се в тази посока?

Таня Михайлова: Високият интерес показва възможността, че може освен в центъра на обучение, да има изнесени центрове. Те съответно се подчиняват на организация на тези пет центъра, но не е задължително да бъдат на място в самите тях. Миналата година обучихме над 60 учители, които да участват в тази програма, което е голямо предимство, защото тези учители всъщност са подготвени, ще водят часовете в техните училища по съответните дисциплини в същата професия. Учителите, които бяха избрани са от професионални гимназии, които имат традиция в това обучение, и които са в областта на компютърните науки. Така че освен, че готвим бъдещи специалисти, по този начин осъществяваме и квалификация на учителите.

Водещ: Тази година запазва ли се бройката на учителите?

Таня Михайлова: Да, запазва се бройката на учителите. Надяваме се, разбира се, да се увеличи бройката на учениците.

Водещ: Отново да насочим вниманието на всички десетокласници, имат още време на разположение – до 5 октомври е крайният срок за регистрация.

Таня Михайлова: До 5 октомври, точно така. Информация има на сайта на МОН, адресът на който се осъществява, защото кандидатстването е онлайн, it-kariera.mon.bg/e-learning/ съответно могат спокойно да се регистрират и да се приготвят за входящия тест. Искам да успокоя всички ученици, тестът е само, за да се определи нивото на групата, за да може по-нататък да се подходи професионално в обучението. В началото на обучението е съответно с десетокласниците се очаква да започне от 1 ноември 2018 г.

Милослава АНГЕЛОВА