Зам.-министър Янко Иванов: До приемането на новата селскостопанска политика помощите и субсидиите ще се запазят в сегашните рамки и нива

Снимка: Радио "Фокус" - Смолян

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов и експерти от Министерството провеждат информационна среща със земеделски стопани от област Смолян, която е част от информационната кампания, организирана от Министерството на земеделието, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. Пред присъстващите десетки стопани и представители на различни институции зам.-министър Янков, заяви че по време на кампанията експертите разясняват общата селскостопанска политика на Европейския съюз, някои компенсаторни и инвестиционни мерки, приеми по държавни помощи, актуални теми в животновъдството и т. н.

„Ние сме в края на един труден преходен период, предишния програмен период започна през 2014 и е планиран до 2020 г. Предстои да влезе новия седемгодишен програмен период и той е свързан с тази бъдеща обща селскостопанска политика. Тя не е само решение и планове на българското правителство, тя касае всички 27 страни-членки на ЕС. На тези разговори, които не вървят леко, ние не сме сами. Там са 27 държави, някои промени настъпиха в последния момент с излизането на Великобритания от общността, трябва да се преразпределят бюджетите. Има спорове какви да са нивата на помощите, които ще се предоставят на селскостопанските производители. Ние отстояваме нашата позиция, за да може максимално да запазим тези средства поне в нивата, които са към настоящия момент. Те са важни за това какво следва от тук нататък. До приеманата на новата политика помощите и субсидиите ще се запазят в сегашните рамки и нива, които и сега са поети като ангажименти“, подчерта зам.-министър Иванов.

Той допълни, че МЗХГ ще започне от 1 септември до 18 декември преброяване на земеделските стопанства в страната. Стопаните ще могат да въведат информацията за своите стопанства от 1 до 17 септември онлайн, а от 19 септември до 19 декември анкетьори ще посетят останалите земеделски стопанства. „Младите хора по-лесно боравят с компютри и затова ще се справят с това изискване, а останалите, които са от по-старото поколение ще предоставим възможност да се обърнат към нашите областни служби, които ще им окажат съдействие“, поясни зам.-министърът.

Срещата на експертите от МЗХГ и стопаните т област Смолян продължава с дискусия на теми свързани с новите моменти в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления. Стопаните се запознават и с предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони, актуални въпроси по държавните помощи, новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Нели ГЕРГЬОВСКА