Зам.-министър Янко Иванов: Едва 5 % е обработваемата земя в област Смолян, най-силно развито е отглеждането на картофи

Снимка: Радио "Фокус" - Смолян

По време на информационната среща със стопаните от област Смолян зам.-министърът на земеделието Янко Иванов предостави информация за параметрите, в които се движи селското стопанство в Смолянска област, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян. „През 2018 г делът на аграрния сектор в общата брутна добавена стойност за икономиката на област Смолян  е 8,4 % е и съществено над средното за страна около 3,9 % . Около 93 % от използва земеделска площ през 2019 г е заета с постоянно затревени площи, благоприятстващи пасищното животновъдство. Делът на обработваемата земя е едва 5 %, площите със зеленчуци заемат около 85 % от обработваемата земя в областта, като най-силно развито е отглеждането на картофи. За периода 2014 -2019 г., площите с трайни насаждения нарастват с около 2%, но остават сравнително малко в национален мащаб – 0,3 % от общите за страната“, поясни зам.-министър Иванов.

Той отбеляза, че значително са се увеличи заявените за подмагане площи със сливи, орехи и лешници. Тенденциозно директната подкрепа на земеделските производители в областта е за постояно затревените площи, които представляват над 95 % от общо заявените площи за подпомагане в кампания 2018.  „В животновъдтвото най-застъпено е отглеждането на овце и говеда, като за 2018 г. в област Смолян се намират съответно 2,5  % и 1,5% от общия брой а страната. Отглеждането кози и свине нарастват над два пъти, в сравнение с 2014 г – началната година за настоящия програмен период. През 2018 г. в областта е добито над 3 пъти повече козе мляко отколкото през 2014 г. и с 21 % повече биволско мляко, има и увеличение при производството на яйца с 12 %“, обясни зам.-министър Иванов.

Той отбеляза, че през последните няколко години се наблюдава и ръст на заявените плащания по линия на директните плащания животни в областта. „През 2018 г са заявени около 40 % повече говеда с 2014 и с 27 % повече животни по схемите за овце-майки и кози-майки. За периода 2014 – 2019 г. земеделските производители  в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национална средства в размер на 171 млн. лв., което представлява близо 1,2 %  от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. Цифрите говорят за възходящ ход за развитието на селското стопанство и нашето намерение е да запазим тази тенденция и да направим устойчиво и конкуретноспособно селското стопанство както в България, така и в Родопите“, каза още зам.-министър Иванов.

Нели ГЕРГЬОВСКА