Започва данъчната кампания в Община Банско

Банско. Новата данъчна кампания за 2020 година започна в Община Банско. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от Общината. При заплащането на задълженията в пълен размер до 30 април, лицата ползват отстъпка от 5 % от общия им размер.

Във връзка със Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, Общинска администрация Банско, отдел „Приходи”, напомня на данъчно задължените лица крайните срокове за подаване на годишни декларации: 30 януари е крайният срок за подаване на декларация по образец от лицата, които подлежат на облагане с туристически данъкпо чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ; 31 януари е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с патентен данък съгласно чл. 61н от ЗМДТ.

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски, както следва: първа вноска – до 30 юни; втора вноска – от 1 юли до 31 октомври на годината, за която е дължим. Патентният данък се внася на четири равни вноски.