Започна изграждането на третото кръгово кръстовище в Карлово

Карлово. С тържествена церемония и полагане на първа копка започна изпълнението на обект ”Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на път І-6 “София – Бургас” и подходи към два броя локални платна”. Това съобщиха от Община Карлово. На официалното начало по изграждането на третото кръгово кръстовище на западния вход-изход в Карлово присъстваха кметът на общината д-р Емил Кабаиванов, заместник-областният управител на Пловдивска област Петър Петров, председателят на Общинския съвет в Карлово Теодор Шойлеков, неговият заместник Анастасия Чолакова, заместник-командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада полк. Станимир Христов, командирът на военно формирование 22680 подполковник Димитър Мерудийски, началникът на РУ „Полиция” към ОД МВР Пловдив – главен инспектор Сълко Литов, инж. Валентина Бакърджиева от Областно пътно управление Пловдив, управителят на „План инвест Пловдив” инж. Николай Костурков, инж. Боряна Долапчиева – ръководител направление в „ПСТ груп” ЕАД, общински съветници, кметове на населени места. „Благодарение на съвместните усилия на двете институции – Агенция „Пътна инфраструктура” и община Карлово, ще бъде реализирана основната цел – Карлово да има още едно безопасно и пропускателно за трафика съоръжение – третото кръгово кръстовище. Вярваме, че изпълнителят на обекта ще се справи качествено и в срок. Убеден съм, че и строителният надзор ще изпълни ангажиментите си стриктно. Очаквам отговорност и качество от всички, ангажирани с изпълнението на това съоръжение, работата по което започва още днес.”, каза пред присъстващите кметът на Карлово. Д-р Кабаиванов съобщи, че по друг проект ще бъдат направени и локални платна след приключване на кръговото кръстовище. На значимостта на обекта акцентираха в приветствията си зам.-областният управител Петър Петров и инж. Валентина Бакърджиева от Областно пътно управление.  Съществуващото до момента триклонно кръстовище ще бъде заменено с кръгово – с максимален външен диаметър 48 метра, с по два броя пътни ленти в платното /всяка с ширина 4,25 метра/ и с диаметър на вътрешния кръг 30 метра. Предвидени са необходимите триъгълни острови и тротоарни площи, както и съответната хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, обуславящи безопасна експлоатация и ползване на съоръжението както от МПС, така и от пешеходци. Проектът предвижда развитие на всички мрежи на техническата инфраструктура: електропроводи ниско и средно напрежение, водопроводна и канализационна мрежи, газоразпределителна мрежа. За цялото инфраструктурно съоръжение ще има ново функционално осветление. Инфраструктурният обект ще допринесе за активизиране на икономическите връзки между общините от Централен южен и Централен северен регион по отношение развитието на туризма, оползотворяване на значимото културно-историческо наследство и природните дадености на община Карлово. Благодарение на успешното сътрудничество между Агенция “Пътна инфраструктура” /АПИ/ и община Карлово, през септември 2015 година е подписан Споразумителен протокол за съвместно финансиране на обекта. В изпълнение на своите ангажименти, община Карлово през 2016 и 2017 години извършва всички отчуждителни процедури спрямо лицата, засегнати от предвижданията на плана, включително и спрямо държавата, придобивайки имот – собственост на Министерство на земеделието, храните и горите. Впоследствие – съобразно изискванията и указанията, всички придобити от общината имоти са дарени на АПИ въз основа на договор за дарение на недвижими имоти – частна общинска собственост, с регистрационен номер 68/10.01.2018 година. Агенцията осигурява изработването на техническия проект. От началото на 2017 г. започват обсъжданията на инвестиционния проект в предварителна фаза. През този период са разрешени всички технически въпроси, свързани с проектирането, като целта на община Карлово е да осигури максимална безопасност за моторните превозни средства и за пешеходните потоци, както и функционален достъп до района в северна посока – с разрастващо се жилищно и вилно строителство. В резултат на съвместните усилия на проектантския колектив на „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – София, АПИ и община Карлово, техническият проект е изготвен и приет от експертно-техническия съвет на Агенцията, а в последствие – и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За обект ”Изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на път І-6 “София – Бургас” и подходи към два броя локални платна” е издадено Разрешение за строеж №107/20.08.2018г., на името на Агенция “Пътна инфраструктура“ и Община Карлово. През 2017 и 2018 години АПИ провежда обществени поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и на строителен надзор. Сключени са договорите за строителство на обекта с „ПСТ ГРУП“ ЕАД – София и за упражняване на строителен надзор на строително-монтажните работи – с „План Инвест Пловдив“ ЕООД.