Започва обновяването на многофамилни жилищни сгради в Златоград и по четвъртия проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

Снимка: Община Златоград

Първа копка за отбелязване старта на четвъртия проект, изпълняван от Община Златоград с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” ще се проведе на 29 август от 18.00 часа в Златоград. Това съобщиха от община Златоград.

Проектът цели повишаване на енергийната ефективност и обновяване на единадесет многофамилни жилищни сгради на територията на град Златоград. Събитието ще се проведе на ул. „България“, в близост до блок №128, т.нар. „Текстилски блок”. Това е и първата сграда от проекта, по която ще стартират ремонтни дейности. Останалите сгради, включени в проекта, са на сдружения на собствениците: „Ахрида 22“, „Тракия“, „Къща Виктория“, „Велико Търново“, „Раз Цвет“, „Фамилна къща Чаушеви“, „Синчец“, „Братя Хъмчеви“, „Гогаджови“, „Фамилия Касабови“. Дейностите по тях се очаква да стартират през м.септември тази година.