Започва плащането на данък сгради, такса смет и данък МПС

Пловдив. Започва плащането на данък сгради, такса смет и данък МПС, съобщиха за Радио „Фокус” – Пловдив от общинската дирекция „Местни данъци и такси”. Уведомяват се гражданите, че считано от днес могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г.
Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП има срокове за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. Данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци и данък върху превозните средства трябва да бъде заплатен на две равни вноски – първата до 01.07.2019 г. и втората до 31.10.2019 г. На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто. Патентен данък се внася на четири равни вноски.  За първото тримесечие               трябва да се внесе до 31.01.2019 г., за второто тримесечие – до 30.04.2019 г., за третото тримесечие – до 31.07.2019 г., за четвъртото тримесечие – до 31.10.2019 г.
Срок за внасяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници е преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Срокът за внасяне на туристическия данък е до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията може да се платят по един в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” по райони. Те могат да бъдат платени и безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане, както и по интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg