Започна приемът на документи за настаняване в студентските общежития на Югозападен университет „Неофит Рилски“

Благоевград. Започна приемът на документи за настаняване в студентските общежития на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Това каза за Радио „Фокус“ Пирин Веска Каменова, експерт „Връзки с обществеността“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“. Тя отбеляза, че до 9-и юни документи за студентско общежитие подават чуждестранни студенти от втори до пети курс и български студенти, кандидатстващи по право. По думите й по право кандидатстват студенти с ТЕЛК над 71%, без един родител, без двама родители, студенти отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик, които се обучават  държавна поръчка, студентски семейства, докторанти. Каменова посочи, че от 12-и до 30-и юни документи за студентско общежитие на общо основание  могат да подават студенти от втори до пети курс и магистри, които се обучават държавна поръчка,  при успех не по-нисък от 4.00 и доход 500 лева на член от семейството. „Студентите от първи курс 2017/2018 година ще подават документи за студентско общежитие след първо класиране за прием университета. Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие“, и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават“, каза още тя.

Натали СТЕФАНОВА