Общинският съвет ще гласува изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в общината

Бургас. Започна 56-то редовно заседание на Общински съвет – Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Първата докладна записка, която предстои да бъде разгледана, е внесена от кмета на Община Бургас Димитър Николов и е свързана с Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.  Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата цели привеждане в съответствие с действащите нормативни актове и осигуряване на възможността за ползване на общежитие в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации.
Мария ПОПЧЕВА